Vissza a főoldalra | Vissza a kéziratfogadás főoldalára

1. Kiadási javaslatok

Örömmel fogadunk minden kiadási javaslatot. Készséggel konzultálunk a szerző elképzelésének piaci esélyeiről, a megvalósítás technikai lehetőségeiről, az időtényezőkről, valamint a költségekről, árakról és az elérhető bevételekről.

Készek vagyunk a könyvek kiadására előszerződést kötni, azonban köztelezettségvállást csak a kézirat elfogadásakor teszünk.

2. Kézirat elfogadása

Kéziratot elfogadunk papíron és minden, a számunkra elérhető elektronikus formában. Elonyben részesítjük a Wordben szerkesztett szöveget. Más szövegszerkesztő esetén a Word-konverzió lehetősége szükséges feltétel. A kézirat átadható lemezen vagy hálózaton is.

A SZAK Kiadó a szerzővel kiadói szerződést köt. (A szerződés mintájának megtekintéséhez kattintson ide!)

3. Szakmai, formai és nyelvi szerkesztés

A kiadó a kéziratot szakmailag ellenőrzi, formai és nyelvi tekintetben szerkeszti. A szerző a szakmai kifogásokat vitathatja, a kaidónak azonban jogában áll a kiadástól visszalépni, ha szakmai tekintetben nem tud a szerzővel megegyezni. A nyelvi és formai vonatkozásban a kiadó lehetőség szerint figyelembe veszi a szerző speciális kívánságait, általános esetben azonban az akadémiai helyesírási szabályzat, a kiegyensúlyozott magyar nyelvűség és a kiadónál kialakult formai hagyományok szerint jár el. Ez utóbbi szempontokat a kiadó a szerkesztés során teljesíti. A szerzőnek – amennyiben a kiadó ilyen értelmű kívánságait nem akarja teljesíteni – jogában áll a művet nyomdába adás előtt visszavonni.

A szakmai egyeztetés a szövegkialakítás fázisában elsősorban elektronikus úton történik. A nyomdába adás előtt a szerző kérhet papírlevonatot.

4. Ábrák

A könyv ábráit általában a szerző készíti. Amennyiben erre nem vállalkozik, a kiadó megvizsgálja, hogy az ábrák elkészítésének költsége belefér-e a könyv tervezhető költségeibe, és hogy az ábrák külső közreműködő bevonásával való készítése indokolt-e. Amennyiben ezt nem találja kellően indokoltnak, az ábrakészítés költségeit a szerzőre háríthatja.

5. Borítóterv

A borítótervet a kiadó készítteti. Ennek során a szerzőnek lehetőséget adunk véleményének érvényesítésére.

6. Nyomdai kivitelezés

A kiadó jogosult a könyvet változatlan utánnyomásban megjelentetni. A módosított új kiadás elkészítését mind a két fél kezdeményezheti, és annak elutasítása mind a két fél vonatkozásában a szerződés megszüntetését teszi lehetővé.