algorithm (n)

Elejére  Előző  Következő

 

algorithm n. algoritmus

adaptive algorithm n. adaptív algoritmus

algorithm call n. algoritmushívás

algorithm check n. algoritmus-ellenőrzés

algorithm class n. algoritmusosztály

algorithm comparison n. algoritmus-összehasonlítás

algorithm complexity | algorithmic complexity n. algoritmusbonyolultság, algoritmus bonyolultsága

algorithm design n. algoritmustervezés

algorithm execution n. algoritmus-végrehajtás

algorithm for solving of problem n. feladatmegoldás algoritmusa

algorithm independent a. algoritmusfüggetlen

authentication algorithm n. hitelesítési algoritmus

balancing algorithm n. kiegyensúlyozó algoritmus

basic algorithm n. alapalgoritmus

binary insert algorithm n. bináris beszúrási algoritmus

binary search algorithm n. bináris keresési algoritmus

brute-force algorithm | brute force algorithm n. letámadásos algoritmus, letámadó algoritmus

bubble sort algorithm n. buborékrendezés algoritmusa

complex algorithm n. bonyolult algoritmus

compression algorithm n. tömörítési algoritmus

computer algorithm n. számítógépes algoritmus

constant time algorithm n. konstans idejű algoritmus

CRC algorithm n. CRC-algoritmus

cryptographic algorithm n. titkosító algoritmus

decision algorithm n. döntési algoritmus

efficient algorithm n. hatékony algoritmus

elegant algorithm n. elegáns algoritmus

encoding algorithm n. kódolási algoritmus

fundamental algorithm n. alapvető algoritmus

generic algorithm n. generikus algoritmus, általános algoritmus

generic sort algorithm n. általános rendezőalgoritmus

hashing algorithm n. hashalgoritmus, hashművelet, keverőalgoritmus

insert algorithm n. beszúrási algoritmus

insertion algorithm n. beszúrási algoritmus

insertion sort algorithm n. beszúrásos rendezési algoritmus

Levenshtein algorithm n. Löwenstein-algoritmus, Löwenstein-algoritmus

linear algorithm n. lineáris algoritmus

logarithmic algorithm n. logaritmikus algoritmus

minimax algorithm n. minimax algoritmus

multiplication-using-addition algorithm n. összeadással szorzó algoritmus

mutating algorithm n. sorrendváltoztató algoritmus

naive algorithm | naive algorithm n. naiv algoritmus

nonmodifying algorithm n. nem módosító algoritmus

obvious brute-force algorithm n. triviális letámadó algoritmus

outperform another algorithm n. túlszárnyal egy másik algoritmust

parallel algorithm n. párhuzamos algoritmus

phonetic encoding algorithm n. fonetikus kódolási algoritmus

plane sweep algorithm n. síkbejárási algoritmus

proprietary compression algorithm n. saját tömörítőalgoritmus, egyedi tömörítőalgoritmus

public/private key algorithm n. nyilvános kulcsú algoritmus

quicksort algorithm n. gyorsrendezési algoritmus

radix sorting algorithm n. radix rendezés

recursive algorithm n. rekurzív algoritmus

routing algorithm n. útválasztási algoritmus

scheduling algorithm n. ütemezési algoritmus

search algorithm n. keresési algoritmus

security authentication algorithm n. biztonsági hitelesítő algoritmus

selection sort algorithm n. kiválasztásos rendezés algoritmusa

sequential algorithm n. szekvenciális algoritmus

shellsort algorithm n. burokrendezési algoritmus

sort algorithm n. rendezési algoritmus

sorted range algorithm n. rendezett tartományt feltételező algoritmus

Soundex algorithm n. Soundex algoritmus

stable algorithm n. stabil algoritmus

string search algorithm n. sztringkereső algoritmus, szövegkereső algoritmus

sweep algorithm n. pásztázó algoritmus

WEP algorithm n. WEP-algoritmus