block [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

block1 n. adatblokk, blokk

allocation block size n. kiosztási blokkméret

application block n. alkalmazásblokk

basic block n. alapblokk

bit block n. bitblokk

bit block transfer n. bitblokkmozgatás

block address n. blokkcím

block area n. blokkterület

block cipher n. blokk-kódolás, blokktitkosítás

block code n. blokk-kód

block copy n. blokkmásolás

block cursor n. négyzetes kurzor

block device n. blokkalapú eszköz

block element n. blokkelem

block error n. blokkhiba

block gap n. blokk-köz

block header n. blokkfej

block length n. blokkhosszúság

block move n. blokkmozgatás

block of code n. kódblokk

block of data n. adatblokk

block of information n. információblokk

block of memory n. memóriablokk

block of text n. szövegblokk

block operation n. blokkművelet, blokkszintű művelet

block policy inheritance phrase. házirend öröklődésének blokkolása

block size n. blokkméret

blocks of text selecting n. kijelölt szöveg

block structure n. blokkos szervezés

block transfer n. blokkszintű átvitel

boot block n. indító blokk

catch block n. catch blokk, kivételkezelő blokk

cipher block chaining n. kódolt blokkláncolás

code block n. kódblokk

comment block n. megjegyzésblokk

contiguous block n. folytonos blokk

data block n. adatblokk

device control block n. eszközvezérlő blokk

dirty block n. piszkos blokk, módosított blokk(gyorsítótárban)

disk block n. lemezblokk

document block n. dokumentumblokk

empty block n. üres blokk

entire block of contiguous numbers n. egymás utáni számok

exception handler block n. kivételkezelő blokk

execution block n. végrehajtási blokk

expanded memory block n. bővített memóriablokk

file control block n. FCB állományvezérlő blokk, FCB

functional block level n. funkcionális egységek szintje, funkcionális elemek szintje, funkcionálisegység-szint

handler block n. kivételkezelő blokk

handler code block n. kivételkezelő kódblokk

information block n. információblokk

inline execution block n. inline végrehajtási blokk

Java block n. Java-blokk

Management Information Block n. MIB MIB, felügyeleti információblokk(az SNMP-rendszerben)

memory block n. memóriablokk, tárblokk

message block n. üzenetblokk

nested blocks n. egymásba ágyazott blokkok

parity block n. paritásblokk

physical block n. fizikai blokk

process control block n. folyamatvezérlő blokk

process information block n. folyamatinformációs blokk

register block n. regisztertömb

render block1 n. oldalkialakítási blokk

render block2 n. oldalkialakítási blokk

script block n. szkriptblokk

Server Message Block n. SMB SMB, kiszolgáló-üzenetblokk

server-side script block n. kiszolgálóoldali szkriptblokk

shared block n. közös blokk

signature block n. kézjegyblokk, aláírásblokk

statement block n. utasításblokk

status block n. állapotblokk

status control block n. állapot-ellenőrző blokk

strongly connected block n. SCB szoros kapcsolódású rész, szoros kapcsolódású egység

tape block n. szalagblokk

task control block n. feladatvezérlő blokk

text block n. szövegblokk, szövegdoboz

thread control block n. szálvezérlő blokk

title block n. címblokk

tombstone comment block n. kódhatástalanító megjegyzésblokk

try block n. try blokk

Try-Catch block n. try-catch blokk, try ... catch blokk

unchecked block n. ellenőrizetlen blokk

upper memory block n. UMB UMB, felső memóriablokk

valid exclusive block n. kizárólagosan érvényes blokk

virtual link control block n. VLCB VLCB, virtuáliskapcsolódás-vezérlő blokk, virtuáliscsatlakozás-vezérlő blokk