CD-ROM (n)

Elejére  Előző  Következő

 

CD-ROM n. compact disc read-only memory CD-ROM

CD-ROM burner n. CD-égető, CD-író

CD-ROM drive n. CD-ROM-meghajtó

CD-ROM Extended Architecture n. bővített CD-ROM architektúra

CD-ROM File System n. CDFS CDFS, CD-ROM-állományrendszer, CD-ROM-fájlrendszer

CD-ROM jukebox n. CD-torony

companion CD-ROM n. kísérő CD

high-capacity CD-ROM n. nagy kapacitású CD-ROM