class (n)

Elejére  Előző  Következő

 

class n. osztály

abstract class n. absztrakt osztály

adapter class n. csatolóosztály, adapterosztály

algorithm class n. algoritmusosztály

ancestor class n. ősosztály

anonymous class n. anonymous osztály

ApplicationDeployment class n. ApplicationDeployment osztály

ApplicationSettingsBase class n. ApplicationSettingsBase osztály

architecture class n. architektúraosztály

association class n. asszociációs osztály

attribute class n. attribútumosztály

base control class n. alapszintű vezérlőelem-osztály

base form class n. alapűrlap-osztály

base page class n. alapoldal-osztály

basic class definition n. alaposztály-definíció

basic collection class n. alapszintű gyűjteményosztály

binary search tree class n. bináris keresőfa osztály

bindable class n. köthető osztály

business entity class n. üzletientitás-osztály

class constructor n. konstruktor, osztálykonstruktor

class declaration n. osztálydeklaráció

class definition n. osztálydefiníció

class designer n. Class Designer

class designer tool n. osztálytervező eszköz

class destructor n. osztálydestruktor

class diagram file n. osztálydiagramfájl

class element n. osztályelem

class factory n. osztálygyár, objektumgyár

class file n. osztályfájl

class hierarchy n. osztályhierarchia

class ID n. osztályazonosító

class inheritance n. osztályöröklés

class instance n. osztálypéldány

class-level attribute n. osztályszintű attribútum

class library n. osztálykönyvtár

class library functionality n. osztálykönyvtár-funkció

class name n. osztálynév

class object n. osztályobjektum

class of objects n. objektumosztály

Class registration database n. COM-adatbázis, osztályadatbázis, osztályregisztrációs adatbázis

class type n. osztálytípus

class variable n. osztályváltozó, tagváltozó

closed class n. zárt osztály

collection class n. gyűjteményosztály

component class n. komponensosztály

connection class n. kapcsolatosztály

console class n. konzolosztály

constraint class n. korlátozás-osztály

construct class phrase. osztály konstruálása, osztály létrehozása

content class n. tartalomosztály

control class n. vezérlőelem-osztály

custom class n. egyedi osztály

database-centric class n. adatbázis-központú osztály

database class n. adatbázisosztály

data-binding class n. adatkötési osztály

DataConnector class n. DataConnector osztály

DataSet class n. DataSet osztály

derived class n. származtatott osztály, leszármazott osztály

driver class n. illesztőprogram-osztály

empty class n. üres osztály

enumeration class n. felsorolási osztály

equivalence class n. ekvivalenciaosztály

exception class n. kivételosztály

exception handler class n. kivételkezelő osztály

external class n. külső osztály

file-centric class n. fájlcentrikus osztály

FileWriter class n. FileWriter osztály

form class n. űrlaposztály

framework class n. keretrendszer-osztály

framework class library n. keretrendszer-osztálykönyvtár

framework class library feature n. keretrendszerbeli osztálykönyvtár szolgáltatássa

friend class n. friend (barát) osztály

generic class n. generikus osztály

GUI class n. GUI-osztály

inner class n. belső osztály

Integer class n. egész osztály

internal class n. belső osztály

intervening classes n. közbeeső osztályok

iterator class n. iterátorosztály

Java class n. Java osztály

Java class files n. Java osztályfájlok

Java Foundation Classes n. JFC JFC, Java-alaposztályok

keyword class n. kulcsszóosztály

language class n. nyelvi osztály

library of classes n. osztálykönyvtár

list class n. listaosztály

master page class n. főlaposztály

membership class n. tagsági osztály

Message class n. Üzenetosztály

Microsoft Foundation Classes prop. MFC MFC, Microsoft-alapozóosztályok

.NET class n. .NET-osztály

.NET framework base class n. .NET-keretrendszerbeli alaposztály, .NET-alaposztály, .NET-ősosztály

.NET framework class n. .NET-keretrendszerbeli osztály

.NET framework class library n. .NET-keretrendszerbeli osztálykönyvtár, .NET-osztálykönyvtár

.NET framework class name n. .NET-keretrendszerbeli osztálynév

node class n. csomópont-osztály

nongeneric class1 n. nemgenerikus osztály

non-generic class2 n. nemgenerikus osztály

object class n. objektumosztály

Object class violation n. Objektumosztály-szabály megsértése

outer class n. külső osztály

output class n. kimeneti osztály

overriding class n. felülbíráló osztály

Page class1 n. Page osztály

page class2 n. laposztály

partial class n. részleges osztály

permission class n. engedélyosztály

product collection class n. termékgyűjtemény-osztály

prototype class n. prototípus-osztály

proxy class n. proxyosztály, helyettesítőosztály

public class n. nyilvános osztály

public text class n. nyilvános szöveg osztály

qualified class name n. minősített osztálynév

queue class n. várólista-osztály

reference class n. hivatkozásosztály

resource wrapper class n. erőforrás-csomagoló osztály

rich class library n. gazdag osztálykönyvtár

root class n. gyökérszintű osztály, gyökérosztály

search tree class n. keresőfa-osztály

server-side control class n. kiszolgálóoldali vezérlőelem-osztály

service class n. szolgáltatásosztály

simple class n. egyszerű osztály

singular class n. egyetlen osztály

specific class instance n. specifikus osztálypéldány, konkrét osztálypéldány

SqlConnection class n. SqlConnection osztály

SqlDataAdapter class n. SqlDataAdapter osztály

static class n. statikus osztály

StreamWriter class n. StreamWriter osztály

string class n. string osztály

StrongNameIdentityTest class n. StrongNameIdentityTest osztály

synthesized class n. szintetizált osztály

table class n. táblaosztály

test class n. tesztosztály

TextBox class n. TextBox osztály

token class n. tokenosztály

tree class n. faosztály

type-safe class n. típusbiztos osztály

type-specific class n. típusspecifikus osztály

UML class diagram n. UML osztálydiagram

unique class n. egyedi osztály

unique data adapter class n. egyedi adatcsatoló-osztály

UserAddress class n. UserAddress osztály

utility class n. segédosztály

Visual Basic class n. Visual Basic osztály

Visual Basic class library n. Visual Basic osztálykönyvtár

wrapper class n. csomagolóosztály, burkolóosztály

wrapper class control n. burkolóosztály-vezérlő elem