column (n)

Elejére  Előző  Következő

 

column n. hasáb, oszlop

aggregate column n. aggregált oszlop, összesített mező

ambiguous column name n. nem egyértelmű oszlopnév

calculated column n. számított oszlop

column break n. hasábtörés

column chart n. oszlopdiagram, hisztogram

column collection n. oszlopgyűjtemény

column count n. oszlopszám

column definition n. oszlopdefiníció

column header n. oszlopfejléc

column name n. oszlopnév

column schema n. oszlopséma

columns spanned n. egyesítendő oszlopok

column value n. oszlopérték

column width n. oszlop szélessége, oszlopszélesség

database column value properties n. adatbázis oszlop-érték tulajdonságai

data column n. adatoszlop

datatype column n. adattípus mező

date column n. dátumoszlop, dátummező

date-time column n. dátum-idő oszlop

Delete entire column phrase. Egész oszlopot töröl

distribute columns evenly phrase. azonos oszlopszélesség

distribute rows and columns evenly phrase. sorok és oszlopok egyenletes elosztása

Equal column width n. Azonos hasábszélesség

explicit column list n. explicit oszloplista

foreign key column n. idegenkulcs-oszlop

formatting columns phrase. oszlopok formázása

Freeze columns phrase. Oszlop rögzítése

hide columns phrase. oszlopok elrejtése

home column n. saját oszlop

identity column n. azonosító oszlop

index column n. indexoszlop

Insert Column phrase. Oszlop beszúrása

insert columns phrase. oszlopok beszúrása

key column n. kulcsoszlop

lookup column n. fellapozó oszlop

numeric column n. numerikus oszlop, numerikus mező

pre-calculated column n. előre kiszámított oszlop

primary key column n. elsődlegeskulcs-oszlop

qualified column name n. minősített oszlopnév

reference across columns n. oszlopok közötti hivatkozás

resizing columns n. oszlopok átméretezése

right hand column n. jobb oldali oszlop

selecting columns phrase. oszlopok kiválasztása

source column n. forrásoszlop

Space between columns n. Oszlopok közötti távolság

Split into columns phrase. Felosztás oszlopokra

table column n. táblaoszlop

undefined column n. definiálatlan oszlop

unrestricted column n. korlátozás nélküli oszlop