diagram (n)

Elejére  Előző  Következő

 

diagram n. diagram

block diagram n. blokkdiagram, blokkvázlat

cabling diagram n. kábelezési terv

data flow diagram1 n. adatfolyam-diagram

data-flow diagram2 n. adatfolyam-diagram

diagram methodology n. diagramrajzolási módszertan

diagram screen n. diagramablak

diagram tool | diagramming tool n. diagramrajzoló eszköz

diagram window n. diagramablak

entity-relationship diagram n. ERD egyed-relációs diagram

line diagram n. vonaldiagram

logic diagram n. logikai séma

network diagram n. hálózatdiagram

point diagram n. pontdiagram

scatter diagram n. szórásdiagram

state transition diagram n. állapotátmenet-diagram

syntax diagram n. szintaxisdiagram

UML diagram n. UML-diagram

vector diagram n. vektordiagram

Venn diagram n. Venn-diagram