exception (n)

Elejére  Előző  Következő

 

exception n. kivétel(program futásakor bekövetkező (hiba)esemény)

application exception n. alkalmazásbeli kivétel

application-specific exception n. alkalmazásspecifikus kivétel

cause exception phrase. kivételt okoz

connection filter exception n. kapcsolatszűrő kivétele

cross-language exception handling n. nyelvfüggetlen kivételkezelés, nyelvközi kivételkezelés

default exception n. alapértelmezett kivétel

exception assistant dialog n. kivételkezelést segítő párbeszédablak

exception-aware program n. kivételkezelést alkalmazó program

exception catch handler n. catchtípusú kivételkezelő, kivételkezelő

exception-catching mechanism n. kivételészlelő mechanizmus

exception-centric debugging n. kivétel centrikus hibakeresés

exception class n. kivételosztály

exception details n. kivétel részletei

exception handler n. kivételkezelő

exception handling n. kivételkezelés

exception helper n. kivételsegítő

exception information n. kivételinformáció

Exception List n. Kivétellista

exception manager n. kivételfelügyelő

exception message box n. kivétel-üzenetdoboz

Exception object n. Exception objektum

exception-safe disposal n. kivételbiztos felszabadítás

exception-safe manner n. kivételbiztos mód

exception specification n. kivételmeghatározás

exception thrower n. kivételt előidéző kód

fatal exception n. végzetes kivétel

generic exception n. általános kivétel

handle exception phrase. kivételt kezel

masked exception n. maszkolt megszakítás, figyelmen kívül hagyott megszakítás

null reference exception n. nullreferencia-kivétel

random exception n. véletlen kivétel

run-time exception n. futásidejű kivétel

security exception n. biztonsági kivétel

service exception n. szolgáltatáskivétel

specific exception n. specifikus kivétel, konkrét kivétel

system exception n. rendszerszintű kivétel

system-level exception n. rendszerszintű kivétel

throw an exception phrase. kivételt okoz, kivételt dob

throw exception phrase. kivételt okoz, kivételt dob

trapping application exceptions n. alkalmazásbeli kivételek elfogása

uncaught exception n. el nem fogott kivétel, el nem kapott kivétel

unchecked exception n. ellenőrizetlen kivétel

unhandled custom exception n. nem kezelt egyedi kivétel

unhandled exception n. kezeletlen kivétel, kezeletlenül hagyott kivétel, nem kezelt kivétel

Web service exception n. webszolgáltatás-kivétel