execution (n)

Elejére  Előző  Következő

 

execution n. végrehajtás, programvégrehajtás, programfutás, programfuttatás

algorithm execution n. algoritmus-végrehajtás

ASP execution engine n. ASP-futtatómodul

ASP.NET execution engine n. ASP.NET-futtatómodul

assertion execution n. ellenőrző állítás kiértékelése

asynchronous execution n. aszinkrón végrehajtás

bottleneck execution method n. szűk keresztmetszetes futtatási módszer

branch execution n. elágazásfeldolgozás

CLR virtual execution n. CLR-beli virtuális végrehajtás

CLR virtual execution system n. CLR virtuális végrehajtórendszer

code execution n. kódvégrehajtás

concurrent execution n. konkurens végrehajtás

concurrent program execution n. konkurens programvégrehajtás

conditional execution n. feltételes végrehajtás

control of the execution phrase. végrehajtás folyamatának vezérlése

control of the execution sequence phrase. végrehajtás vezérlése

execution block n. végrehajtási blokk

execution centre n. végrehajtási központ

execution cycle n. végrehajtási ciklus

execution engine n. végrehajtó motor

execution environment n. végrehajtási környezet , programfuttatási környezet

execution halt n. a végrehajtás leállása

execution logic n. végrehajtási logika

execution model n. végrehajtás modellje, végrehajtási modell

execution phase n. végrehajtás

execution plan n. végrehajtási terv

execution script n. végrehajtási szkript

execution semantics n. végrehajtási szemantika

execution sequence n. végrehajtási sorrend, végrehajtás sorrendje

execution stack n. végrehajtási verem

execution status n. végrehajtási állapot

execution tag n. végrehajtási címke

execution time n. végrehajtási idő

execution unit n. végrehajtó egység

execution utility n. végrehajtó segédprogram

execution window n. végrehajtási ablak

fixed-point execution unit n. fixpontos műveleti egység

flexible execution n. rugalmas végrehajtás

floating-point execution unit n. lebegőpontos műveleti egység

guarded execution n. felügyelt végrehajtás

immediate execution n. azonnali végrehajtás

inline execution n. inline végrehajtás

instruction execution n. utasítás-végrehajtás

local execution unit n. helyi végrehajtási egység

managed execution n. felügyelt programvégrehajtás

monitoring execution n. végrehajtás figyelése

monitoring execution speed n. végrehajtási sebesség figyelése

multiple pipelined execution unit n. MPEU többszörözött futószalagos végrehajtó egység

multithreaded program execution n. többszálú programvégrehajtás

normal execution n. rendes végrehajtás, szokásos végrehajtás

page execution n. lapvégrehajtás

parallel instruction execution n. párhuzamos utasítás-végrehajtás

process-level concurrent execution n. folyamatszintű konkurens végrehajtás

program execution n. programfutás, programvégrehajtás

query execution n. lekérdezés végrehajtása

sequential execution n. soros végrehajtás, szekvenciális végrehajtás

server-side code execution n. kiszolgálóoldali kódvégrehajtás

step-by-step execution n. lépésenkénti végrehajtás

stop execution phrase. megállítja a végrehajtást

super-actor execution unit n. szuperaktor végrehajtó egység

terminate execution phrase. leállítja a végrehajtást

thread of execution n. végrehajtási szál

tracing page execution n. lapvégrehajtás nyomkövetése

underlying execution model n. mögöttes végrehajtási modell

user-level concurrent execution n. felhasználói szintű konkurens végrehajtás

virtual execution n. virtuális végrehajtás

virtual execution system n. virtuális végrehajtó rendszer