expression (n)

Elejére  Előző  Következő

 

expression n. kifejezés

arithmetic expression n. aritmetikai kifejezés

bitwise expression n. bitenkénti kifejezés

Boolean expression n. logikai kifejezés

conditional expression n. feltételes kifejezés

constant expression n. konstans kifejezés

control expression n. vezérlőkifejezés

design-time expression evaluation n. tervezési idejű kifejezéskiértékelés

Expression Builder n. Kifejezésszerkesztő

expression parameter n. kifejezésparaméter

expression syntax n. kifejezésszintaxis

expression validator n. kifejezés-ellenőrző

input expression n. bevitt kifejezés, bemeneti kifejezés

integer expression n. egész kifejezés, egész típusú kifejezés

lambda expression n. lambda kifejezés

LINQ expression n. LINQ kifejezés

mathematical expression n. matematikai kifejezés

non-null expression n. nem NULL eredményű kifejezés

numeric expression n. numerikus kifejezés

parenthesized expression n. zárójelezett kifejezés

postfix expression n. postfix kifejezés

prefix expression n. prefixumos kifejezés

regular expression n. reguláris kifejezés

relational expression n. relációs kifejezés

search expression n. keresőkifejezés

value of expression n. kifejezés értéke

variable expression n. változó kifejezés