extended (a)

Elejére  Előző  Következő

 

extended a. kiterjesztett, kibővített, bővített

CD-ROM Extended Architecture n. bővített CD-ROM architektúra

extended address n. kiterjesztett cím

extended ASCII n. kiterjesztett ASCII

extended attribute n. kiterjesztett attribútum

extended attributes n. kiterjesztett attribútumok

extended backup set n. kiterjesztett biztonságimásolat-készlet

extended binary coded decimal interchange code n. EBCDIC EBCDIC, kiterjesztett binárisan kódolt decimális kód

extended capabilities port n. ECP ECP, kiterjesztett képességű port

extended character n. kiterjesztett karakter

extended character set n. kiterjesztett karakterkészlet

extended control n. kiterjesztett vezérlőelem, összetett vezérlőelem

extended data definition n. kiterjesztett adatdefiníció

extended data out random access memory n. EDO RAM kiterjesztett adatkivitelű RAM, EDO RAM(elavult)

extended link n. kibővített kapcsolódás

extended log file n. kiterjesztett naplófájl

Extended Log File format n. kiterjesztett naplófájl-formátum

extended memory n. kiterjesztett memória

extended memory manager n. EMM kiterjesztettmemória-kezelő

extended memory specification n. XMS kiterjesztett memória-specifikáció

extended message tracking n. kiterjesztett üzenetkövetés

extended namespace n. kiterjesztett névtér

extended partition n. kiterjesztett partíció

extended pointer n. kibővített mutató

Extended SMTP n. ESMTP ESMTP, kiterjesztett SMTP

extended syntax n. kiterjesztett szintaxis

extended value n. kiterjesztett érték

extended VGA n. kiterjesztett VGA

Latin extended n. latin kiterjesztés

read extended attributes phrase. kiterjesztett attribútumok olvasása

Write Extended Attributes phrase. Kiterjesztett attribútumok írása