field (n)

Elejére  Előző  Következő

 

field n. adatmező, mező

address field n. címmező

Bcc field n. Bcc mező, titkosmásolat-mező

Boolean field n. logikai mező

character field n. karakteres mező

confirmation field n. ellenőrzendő mező

confirmation field properties n. ellenőrzendő mező tulajdonságai

constant field n. konstans mező

control field n. vezérlőmező

copying fields phrase. mezők másolása

custom field n. egyedi mező

Customize Fields phrase. Mezők testreszabása

database field n. adatbázismező

data field n. adatmező

date-time field n. dátum-idő mező

dedicated field n. dedikált mező, kitüntetett mező(vmilyen célra)

deleting fields phrase. mezők törlése

destination field n. célmező

Document fields npl. Dokumentummezők

Enterprise Fields npl. Vállalati mezők

event field n. eseménymező

field code n. mezőkód

field data type n. mező adattípusa

field initialization n. mezőinicializálás

field initialization syntax n. mezőinicializálási szintaxis

field length n. mezőhossz

field-like code n. mezőszerű kód

field list n. mezőlista

field name n. mezőnév

Field Properties n. Mezőtulajdonságok

field property n. mezőtulajdonság

field reference n. mezőhivatkozás

field separator n. mezőelválasztó, mezőhatároló

Field shading n. mezőárnyékolás

field size n. mező mérete

Field Size property n. Mezőméret tulajdonság

Fields to merge phrase. Egyesítendő mezők

field type n. mezőtípus

field validation n. mezőellenőrzés

field validator n. mezőellenőrző

field value n. mezőérték

field width n. mezőszélesség

formatted field n. formázott mező

Frequently-used fields npl. Gyakran használt mezők

include field names phrase. mezőnevek megtartása

individual field n. különálló mező

initial field value n. kezdeti mezőérték

instance field n. példánymező

key field | key-field n. kulcsmező

logical field n. logikai mező

magnetic field n. mágneses mező

memo field n. memorandum mező

Merge Field n. Adatmező(körlevél)

message field n. üzenetmező

Miscellaneous fields npl. Vegyes mezők

Name fields npl. Név mezők

navigation field n. navigációs mező

nullable field n. nullázható mező

numeric field n. numerikus mező

password field n. jelszómező

Personal fields n. Személyes mezők

physical field n. fizikai mező

prefix static field n. prefixumos statikus mező

primary key field n. elsődleges kulcsmező

private field n. privát mező

private instance field n. privát példánymező

private static field n. privát statikus mező

protected field n. védett mező

public field n. nyilvános mező

public instance field n. nyilvános példánymező

read-only field n. írásvédett mező

reference field n. referenciamező

remainder field n. maradékmező

saved fields n. mentett mezők

smart field n. intelligens mező

sort field n. rendezési mező

sorting fields phrase. mezők rendezése

source field n. forráskijelölő mező

static field n. statikus mező

subject field n. témakör, szakterület

text box field n. szövegmező

text field n. szövegmező

timestamp field n. időbélyeg-mező

utility field n. segédmező

variable-length field n. változó hosszúságú mező