file [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

file1 n. fájl, állomány

accounting file n. könyvelőállomány, könyvelésállomány

active file n. aktív állomány

administrative template file n. felügyeleti sablonállomány

all files phrase. minden fájl

All files and folders phrase. Fájlt vagy mappát hivatkozás

Allow caching of files in this shared folder phrase. Fájlok gyorsítótárba helyezése a megosztott mappában

application configuration file n. alkalmazás konfigurációs fájlja, alkalmazás beállításfájlja

application file n. alkalmazásállomány

archive file1 n. archívumfájl, archív fájl, tömörített fájl

Archive file2 n. Archív fájl

ASCII file n. ASCII-állomány

assembly file n. szerelvényfájl

attached file | attachment n. csatolt állomány, csatolt fájl

attaching files phrase. fájlok csatolása

audio file n. hangállomány, hangfájl

audit log file path n. naplófájl elérési útja

autorun file n. automatikus indítási fájl

backup file n. biztonságimásolat-fájl, biztonságimásolat-állomány

back up files and directories phrase. biztonsági másolat készítése fájlokról és könyvtárakról

bad block file n. hibásblokk-állomány

batch file n. kötegelt állomány, parancsállomány, parancsköteg, kötegelt fájl

batch file transmission n. többszörös állományátvitel

binary circular file n. bináris körkörös fájl

binary code file n. bináris fájl

binary file n. bináris fájl, bináris állomány

binary file transfer n. bináris állományátvitel

blank file n. üres fájl

bookmark file n. könyvjelzőállomány

boot file n. indítófájl

cabinet file n. kabinetfájl

cached file n. gyorsítótárban levő fájl

capability file n. képességfájl

capture file n. gyűjtőállomány

catalog file n. katalógusfájl

change file n. változás-nyilvántartó állomány

circular trace file n. körkörös követési fájl

class file n. osztályfájl

closed file n. lezárt állomány

close open file phrase. megnyitott fájl bezárása

code-behind file n. mögöttes kódot tartalmazó fájl, mögötteskód-fájl

code file n. kódfájl, forrásfájl, forráskódfájl

comma-delimited file n. vesszős állomány

command file n. parancsfájl

compilation batch file n. fordítási parancsállomány

complex file structure n. bonyolult fájlstruktúra

compressed file n. tömörített fájl, tömörített állomány

config file n. konfigurációs fájl, beállításfájl

configuration file n. beállításfájl, konfigurációs fájl

console file n. konzolállomány, konzolfájl

content file n. tartalomfájl

copy file phrase. fájl másolása, fájlt másol

copy individual file n. egyedi fájl átmásolása, egy fájl átmásolása

copying files phrase. fájlok másolása

core file n. core file

Create Files / Write Data phrase. Fájlok létrehozása, Adatok írása

cross-linked files npl. keresztkapcsolt állományok, keresztkapcsolt fájlok

Custom File Mask n. Egyéni fájlmaszk

CSS file n. CSS-fájl

CSV file n. CSV-fájl

database file n. adatbázisfájl, adatbázis-állomány

data file n. adatállomány, adatfájl

Default archive file n. Alapértelmezett archív fájl

delete files phrase. fájlok törlése

Delete Subfolders and Files phrase. Almappák és fájlok törlése

designer file n. tervezői fájl

desktop file n. desktop állomány

destination file n. célfájl

detail file n. részletező állomány

display file date phrase. fájl dátumának kijelzése

display file size phrase. fájl méretének kijelzése

DLL file n. DLL-fájl

documentation file n. dokumentációfájl

document file n. dokumentumfájl, dokumentumállomány

dot file n. pontállomány

drawing file n. rajzfájl

Driver File Details npl. Illesztőprogramfájl adatai

duplicate file n. másolatfájl, másodpéldány(másolat)

error file n. hibaállomány, hibafájl

executable file n. végrehajtható fájl, futtatható fájl, futtatható állomány

execute file phrase. fájl végrehajtása

EXE file n. EXE-fájl, futtatható fájl, végrehajtható fájl

export file n. fájl exportálása, exportált fájl

File accepted phrase. Fájl elfogadva

file access n. fájlhozzáférés, fájlokhoz való hozzáférés

File Allocation Table n. FAT állomány-helyfoglalási táblázat, fájlallokációs tábla, állományallokációs táblázat, FAT

File and Printer Sharing n. Fájl- és nyomtatómegosztás

File and Printer Sharing for Microsoft Networks prop. fájl- és nyomtatómegosztás Microsoft Networkshöz

File and Print Services for NetWare prop. FSNW File and Print Services for NetWare

file and print sharing n. fájl- és nyomtatómegosztás

file association n. fájltársítás, fájlösszerendelés

file attribute n. állományattribútum

file-centric class n. fájlcentrikus osztály

file compression n. állománytömörítés

file compression engine n. fájltömörítő modul

file control block n. FCB állományvezérlő blokk, FCB

file conversion n. állománykonverzió

file description n. állományleírás

file descriptor n. fájlleíró, állományleíró

file editor n. fájlszerkesztő

file encoding n. fájlkódolás

file extension n. fájlkiterjesztés, állománykiterjesztés, fájlnévkiterjesztés

file format n. fájlformátum, fájltípus

file fragmentation n. állománytöredezettség

file group n. fájlcsoport

file handle n. fájlazonosító

file header n. állományfejrész

file integrity n. állományintegritás

file I/O n. fájlos kivitel/bevitel, fájl írás/olvasás

file level n. állományszintű, fájlszintű

file lock n. fájlzár, fájlzárolás, állományzárolás

file management n. állománykezelés

file manager n. fájlkezelő, állománykezelő

File menu n. Fájl menü, File menü

File not found phrase. A fájl nem található

file object n. fájlobjektum

file open dialog box n. fájlmegnyitási párbeszéddoboz

file path n. fájlelérési út, állományelérési út

file protection n. állományvédelem

File Replication Service n. prop fájlreplikációs szolgáltatás, FRS, állományreplikáló szolgáltatás, fájlreplikáló szolgáltatás

file search n. állománykereső

file security n. állománybiztonság

file server n. állománykiszolgáló, fájlkiszolgáló

file service n. állományszolgáltatás, fájlszolgáltatás

file share n. fájlmegosztás, könyvtármegosztás, megosztott könyvtár, mappamegosztás, megosztott mappa

file sharing n. fájlmegosztás, állománymegosztás

file size n. állományméret

files storage n. fájlok tárolása

file synchronization n. állományszinkronizálás

file transfer n. fájlátvitel, állományátvitel

File Transfer Protocol n. FTP FTP, állományátviteli protokoll, fájlátviteli protokoll

file type n. fájltípus, állománytípus

file viewer n. fájlmegjelenítő

flat file n. strukturálatlan fájl

folder information file n. mappainformációs fájl

fragmented file n. töredezett fájl

From File phrase. Fájlból

GIF file n. GIF-fájl

global.asax file n. global.asax fájl

graphical file n. grafikai fájl

graphic file n. grafikus fájl

graphics file n. grafikus fájl

Graphics Interchange Format file | GIF file n. GIF-fájl

header file n. fejlécfájl, fejlécállomány, fejrészállomány

help file n. súgóállomány

h file n. h fájl

hidden file n. rejtett állomány

HTM file n. HTM-fájl

HTML file n. HTML-fájl

HTML source file n. HTML-forrásadatállomány

icon file n. ikonfájl

image file n. képfájl, képállomány

Import File n. Importálandó fájl

individual file n. különálló fájl

individual files npl. külön fájlok

initialization file n. inicializálófájl, inicializációs állomány

input file n. bemeneti fájl, bemeneti állomány, bemenő fájl

Insert file phrase. Fájl beszúrása

insert picture from file phrase. kép beszúrása fájlból

installation file n. telepítőfájl

installation package file n. telepítőcsomag-fájl

Integrated File Management n. Integrált fájlkezelés

Invalid voice file n. Érvénytelen hangfájl

inverted file n. invertált állomány

JavaScript file n. JavaScript-fájl

journal file n. naplóállomány

JPEG file n. JPEG-fájl

key file n. kulcsfájl

library file n. könyvtárfájl

license file n. licencfájl

linked file n. kapcsolt állomány

local database file n. helyi adatbázisfájl

local file n. helyi fájl, helyi állomány

local file object n. helyifájl-objektum, helyi fájl

local log file n. helyi naplófájl

locked file n. védett állomány, zárolt állomány

locks the file phrase. lezárja/védi a fájlt

log file | logfile n. naplófájl, naplóállomány

log file format n. naplófájl-formátum

log file type n. naplófájl típusa

logical file n. logikai állomány

lost file n. elveszett fájl

Make a hyperlink to a file on your computer phrase. Hiperhivatkozás létrehozása egy a gépen található állományhoz

make file n. futtatható kód előállítását vezérlő parancsállomány

manifest file n. manifesztumfájl

map file n. leképező állomány, térképállomány

master file n. főfájl, törzsállomány

master page file n. főlapfájl

MDB file n. MDB-fájl

media file n. médiafájl

membership data file n. tagsági adatfájl

metadata file n. metaadatfájl

Microsoft Access data file n. Microsoft Access adatfájl

move file phrase. fájl áthelyezése

msi file n. MSI-fájl

multiported register file n. többszörös hozzáférésű regisztertár

music file n. zenefájl

.NET program file n. .NET-programfájl

network file share n. hálózati fájlmegosztás

New File Share n. Új fájlmegosztás

nonassembly file n. nemszerelvény-fájl, szerelvényeken kívüli fájl

non-existent file n. nemlétező fájl

object file n. tárgykódfájl, tárgykódállomány, tárgykódú fájl, tárgykódú állomány

older files n. régi állományok

open file n. megnyitott fájl, megnyitott, nyitott állomány

Open Log File phrase. Naplófájl megnyitása

orphan file n. árva állomány

Other Network File and Print Services npl. egyéb hálózati fájl- és nyomtatószolgáltatások

output file n. kimeneti állomány

page-image file n. lapképállomány

paging file n. lapozófájl

password list file n. jelszólista-állomány

Permanent file n. Állandó fájl

permanent swap file n. permanens csereállomány

physical file n. fizikai állomány

physical-image file n. fizikaikép-állomány

picture file n. képállomány

plain text file1 n. formázatlanszöveg-fájl, egyszerű szövegfájl

plain-text file2 n. formázatlanszöveg-fájl, egyszerű szövegfájl

practice file n. gyakorlófájl

printer file n. nyomtatóállomány

Print to file phrase. Nyomtatás fájlba

program file n. programfájl, programállomány

project file n. projektfájl

protected file n. védett állomány

public files npl. nyilvános állományok, nyilvános fájlok

query file n. lekérdezési állomány, szűrőállomány

raw XML file n. nyers XML-fájl(XML-formátumú adatok közvetlen beírása)

read-only file n. csak olvasható állomány, írásvédett állomány, írásvédett fájl

recent files n. legutóbbi állományok

recently added files n. mostanában hozzáadott állományok

recently changed files n. mostanában módosított állományok

redirect the output to a file phrase. átirányítja a kimenetet egy fájlba

Registered File Type n. Regisztrált fájltípus

register file n. regisztertár

registry files npl. rendszerleíró adatbázis fájljai, registryfájlok

registry hive file n. rendszerleíó részfa fájlja

remote file n. távoli állomány

Remote File Sharing n. RFS távoli állománymegosztás

resource file n. erőforrásfájl, erőforrás-állomány

reverse lookup file n. névkeresési állomány, névkeresési fájl(névkiszolgálón)

Run a File phrase. Fájl futtatása

Run File phrase. Fájl futtatása

save file phrase. fájlt ment

saving file n. fájl mentése

saving files phrase. fájlok mentése

scan file phrase. fájlt vizsgál

schema file n. sémafájl

scratch file n. munkaállomány

script file n. parancsfájl, szkriptfájl

select file phrase. állomány kiválasztása, fájl kiválasztása

Select Log File phrase. Naplófájl kiválasztása

sequential file n. szekvenciális állomány

Sequential Trace File phrase. Szekvenciális nyomkövetés

shadow password file n. árnyékjelszó-állomány

Show Files phrase. Fájlok mutatása

signature file n. kézjegyállomány, aláírásfájl

simple file sharing n. egyszerű állománymegosztás, egyszerű fájlmegosztás

single-file assembly n. egyfájlos szerelvény

site map file1 n. webhelytérkép-fájl

sitemap file2 n. webhelytérkép-fájl

skin file n. arculatfájl

skin file editor n. arculatfájl-szerkesztő

solution file n. megoldásfájl

sound file n. hangfájl, hangállomány

source code file n. forráskódfájl

source file n. forrásfájl, forrásállomány

sparse file n. hézagos fájl, ritka fájl

split file support n. fájlszétbontás támogatása

SQL Server database file n. SQL Server-adatbázisfájl

stack file n. veremfájl

startup file n. rendszerindító fájl, indítóállomány, indítófájl

stream oriented file n. folyamorientált állomány

subproject file n. alprojektfájl

swap file n. lapozófájl, lapozóállomány, cserefájl, csereállomány

symbol definition file n. szimbólumdefiníciós állomány

system file n. rendszerfájl, rendszerállomány

system policy file n. házirend-állomány, korlátozásállomány

system state file n. rendszerállapot-fájl

tag file n. címkefájl

tagged file n. címkézett állomány

target file n. célfájl

template file n. sablonfájl

temporary file n. ideiglenes fájl, átmeneti fájl, ideiglenes állomány

temporary file storage n. ideiglenes fájltároló

Temporary Internet Files npl. Ideiglenes internetfájlok

text file n. szövegfájl, szövegállomány

text-only file n. csak szöveges állomány

transaction file n. tranzakciófájl, tranzakcióállomány

translated file n. lefordított állomány

type library file n. típuskönyvtár-fájl

Unexpected file format n. Váratlan fájlformátum

unlinked files n. különálló állományok, különálló fájlok

unprotected file n. nem védett állomány, védetlen állomány

unsaved file n. el nem mentett fájl

video file n. videófájl

View Log File Data phrase. Naplófájl adatainak megtekintése

virtual-image file n. virtuális CD-ROM-kép

virus signature file n. vírusfelismerési fájl

.vsd file extension n. .vsd fájlkiterjesztés

.vss file extension n. .vss fájlkiterjesztés

.vst file extension n. .vst fájlkiterjesztés

wav file n. WAV fájl

Web-based file sharing n. webalapú fájlmegosztás

WSDL file n. WSDL-fájl

XML-based configuration file n. XML-formátumú konfigurációs fájl

XML configuration file n. XML-formátumú konfigurációs fájl

XML file n. XML-fájl, XML-állomány

XSD file n. XSD-fájl

zip file n. zipfájl

zipped file n. tömörített fájl

zone file n. zónaállomány, zónafájl