folder (n)

Elejére  Előző  Következő

 

folder n. mappa

Add Folder Comment phrase. Mappára vonatkozó megjegyzés hozzáadása

All files and folders phrase. Fájlt vagy mappát hivatkozás

alternate public folder tree n. alternatív nyilvános mappafa

app folder n. alkalmazásmappa

application folder n. alkalmazásmappa, alkalmazáskönyvtár

bin folder n. bin mappa, bin könyvtár

change folder phrase. mappaváltás

Change Folder Template phrase. A mappasablon módosítása

compressed folder n. tömörített mappa

Compressed Folders n. Tömörített mappák

computer folder n. számítógépmappa

Create New Folder phrase. Új mappa létrehozása

Create Shared Folder phrase. Megosztott mappa létrehozása

current folder n. aktuális mappa

Customize share and folder permissions phrase. Megosztás és mappa engedélyeinek testreszabása

Customize This Folder phrase. Mappa testreszabása

data folder n. adatmappa

default folder n. alapértelmezett mappa

Deleted Items folder n. Törölt elemek mappa

deleting folders phrase. mappák törlése

disabled folders n. letiltott mappák

distribution folder n. elosztási mappa, telepítési forráskönyvtár

Documents folder n. Documents mappa, Dokumentumok mappa

Drafts folder n. Piszkozatmappa

folder administration task n. mappafelügyeleti feladat

Folder Assistant n. Mappatitkár

folder deletion n. mappa törlése

Folder Description n. Mappa leírása

Folder Designer n. Mappatervező

folder hierarchy n. mappahierarchia, mappaszerkezet

folder information file n. mappainformációs fájl

folder level a. mappaszintű

Folder List n. Mappalista

folder name1 n. mappanév

Folder name2 n. Mappanév

folder object n. mappaobjektum

Folder Options1 prop. Mappabeállítások

Folder Options2 n. Mappa beállításai

Folder owner n. Mappatulajdonos

Folder path n. A mappa elérési útvonala

folder post mode n. mappa felküldési üzemmódja

Folder Publishing n. Mappa közzététele

Folder Redirection n. Mappa átirányítása

folder rule n. mappaszabály

folder sharing n. mappamegosztás

folder structure n. mappastruktúra, könyvtárstruktúra

Folder to share n. Megosztandó mappa

folder tree n. mappafa, mappaszerkezet, mappahierarchia

Folder Type n. Mappatípus

folder view1 n. mappanézet

Folder view2 n. Mappák nézet

folder window n. mappaablak

List Folder Contents phrase. Mappa tartalmának listázása

List Folder / Read Data phrase. Mappa listázása/ Adatok olvasása

local folder n. helyi mappa

Moderated Folder n. Moderált mappa

Moderated Folder Rule n. Moderált mappa szabálya

Mount in this NTFS folder phrase. Csatlakoztatás ebbe az NTFS-mappába

move folder phrase. mappa áthelyezése

My Documents folder n. Dokumentumok mappa

Net Folder Conflict n. Hálózati mappa ütközése

Net folder description n. Hálózati mappa leírása

Net Folder Member List n. Hálózati mappa taglistája

Net folder name n. Hálózati mappa neve

network folder n. hálózati könyvtár

New Folder n. Új mappa

New Object - Shared Folder phrase. Új objektum – megosztott mappa

non-default folder n. nem alapértelmezett mappa

offline folder n. kapcsolat nélküli mappa

Open Containing Folder phrase. A fájlt tartalmazó mappa megnyitása

parent folder n. szülőmappa, szülőkönyvtár

personal folder n. személyes mappa

Personal Folders file n. személyesmappa-fájl

project folder n. projektmappa

public folder n. nyilvános mappa

Remove Shortcuts/Folders phrase. Parancsikon vagy mappa eltávolítása

root folder n. gyökérmappa, gyökérkönyvtár

Sent Items folder n. Elküldött elemek mappa

separate folder n. külön mappa

Shared Documents folder n. Megosztott dokumentumok mappa

shared folder n. megosztott mappa, megosztott könyvtár

Share This Folder phrase. Mappa megosztása

Sharing a Folder phrase. Mappa megosztása

Single folder n. Egy mappa

solution folder n. megoldásmappa

spool folder1 n. várólista-mappa

Spool Folder2 n. Nyomtatási várólista mappája

Startup folder n. Indítópult mappa

storage folders n. mappa tárolása

Store Folder n. Tárolómappa

subfolder n. almappa, alkönyvtár

subproject folder n. alprojektmappa

system folder | systemroot n. rendszermappa, rendszerkönyvtár

target folder n. célkönyvtár, célmappa

Target folder location n. Célmappa helye

temporary folders per session npl. Munkamenetenkénti ideiglenes mappák

theme folder n. témamappa

top-level folder n. legfelső szintű mappa

virtual folder n. virtuális mappa

web site folder n. webhely-mappa

working folder n. munkamappa