form [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

form1 n. űrlap, lap

ANSI form n. ANSI-forma

Application Forms n. Alkalmazás-űrlapok

ASPX form n. ASPX-űrlap

base form n. alapszintű űrlap

base form class n. alapűrlap-osztály

clear form phrase. adatok törlése

client form n. ügyféloldali űrlap

coding form n. programkódlap

common form property n. közös űrlaptulajdonság

confirmation form n. ellenőrző űrlap

Create A New Form phrase. Új oldaltükör létrehozása jelölőnégyzet

cumulative flow diagram form n. összesítő folyamatábra-űrlap

Custom Form n. Egyéni űrlap

data-bound form n. adatvezérelt űrlap

data entry form n. adatbeviteli űrlap

data form n. adatűrlap

default declaration form n. alapértelmezett érték megadása

discussion form handler n. vitacsoport-kezelő

document-browser form n. dokumentumböngésző űrlap

editing forms phrase. űrlapok szerkesztése

electronic form n. elektronikus űrlap

feedback form n. visszacsatolás űrlap, visszaigazoló űrlap

form architecture n. űrlaparchitektúra

form authentication n. űrlapos hitelesítés

form class n. űrlaposztály

form control n. űrlapvezérlő elem

form design n. űrlaptervezés, űrlapterv, űrlapkivitel

form designer n. űrlaptervező

form editor n. űrlapszerkesztő

form events npl. űrlapesemények

form features npl. űrlap jellemzők

form height n. lapmagasság

form layout n. űrlapelrendezés, űrlapok elrendezése

form-level a. űrlapszintű

form library n. űrlapkönyvtár

form name1 n. űrlapnév

Form name2 n. Űrlap neve

Form number n. Űrlapszám

form object n. űrlapobjektum

form page n. űrlap

Form Page Wizard n. Űrlap varázsló

Form Properties npl. Űrlaptulajdonságok

form relationships npl. űrlapkapcsolatok

form results npl. űrlaperedmények

Forms control n. űrlapvezérlő elem, Forms vezérlőelem

forms search n. űrlapkitöltéses keresés

form styles npl. űrlapstílusok

form tag n. űrlapcímke

form template n. űrlapsablon

HTML form n. HTML-űrlap

linking forms to tables phrase. űrlapok táblákhoz kapcsolása

login form n. bejelentkezési űrlap

main form n. fő űrlap

Non-Forms Search | ISINDEX search n. egyszavas keresés, egyszerű keresés

Object Data Source form n. Object Data Source űrlap

options for discussion form handler phrase. vitacsoport űrlapkezelő beállításai

options for saving results of form phrase. űrlaperedmények mentési beállításai

Outlook form n. Outlook-űrlap

preprinted form n. nyomtatvány

Registration form handler n. Regisztrációsűrlap-kezelő

result form n. eredményűrlap

reusable form n. újrafelhasználható űrlap

search form phrase. keresés űrlap

security form n. adatvédelmi űrlap

SMIME digitally signed form n. SMIME digitálisan aláírt űrlap

SMIME Encrypted form n. SMIME titkosított űrlap

startup form n. indítási űrlap

top-level form n. legfelső szintű űrlap

Visual Basic form n. Visual Basic-űrlap

visual form designer1 n. vizuális űrlaptervező

visual form designer2 n. vizuális űrlaptervező

Web form n. webűrlap

Web Forms n. Web Forms

Windows application form n. Windows-űrlap, windowsbeli alkalmazás űrlapja

Windows Forms prop. Windows Forms