framework (n)

Elejére  Előző  Következő

 

framework n. keretrendszer, váz, keret

control framework n. vezérlőelem-keretrendszer

feature-rich framework n. sokoldalú keretrendszer

framework class n. keretrendszer-osztály

framework class library n. keretrendszer-osztálykönyvtár

framework class library feature n. keretrendszerbeli osztálykönyvtár szolgáltatássa

framework collection m. keretrendszerbeli gyűjtemény

framework integration n. keretrendszerrel való integrálás

framework permission n. keretrendszerbeli engedély

framework SDK n. keretrendszer-SDK

framework security n. keretrendszerbeli adatvédelem

multilevel hierarchical framework n. többszintű hierarchikus modell

.NET compact framework prop. .NET Compact Framework, .NET kompakt keretrendszer, szűkített .NET-keretrendszer

portal framework n. portálkeretrendszer

rendering framework n. felületkialakító keretrendszer, képkialakító keretrendszer, kirajzoló keretrendszer

Resource Description Framework n. RDF RDF, forrásleíró rendszer

skeletal framework n. alapszintű keretrendszer

testing framework n. tesztkörnyezet

underlying framework n. mögöttes keretrendszer

Web application framework n. webalkalmazás-keretrendszer

Web development framework n. webfejlesztési keretrendszer