function [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

function1 n. függvény(a *funkció fordítás kerülendő (hamis barát))

aggregate function n. összegzőfüggvény, oszlopfüggvény, összesítőfüggvény

API function n. API-függvény, rendszerfüggvény

AVG function n. AVG függvény, átlagolófüggvény

Boolean function n. Boole-függvény

Boolean function minimizer n. Boole-függvény-minimalizáló

built-in function n. beépített függvény

C# function n. C#-függvény

callback function | call-back function n. visszahívható függvény, visszahívott függvény

call function n. függvényt hív

console output function n. parancssori kiíró függvény

cost function n. költségfüggvény, célfüggvény

COUNT function n. COUNT függvény

cross-Internet function call n. internetes függvényhívás, függvényhívás az interneten át

cursor function n. kurzorfüggvény

C-style function pointer n. C típusú függvénymutató

dependent function n. függő függvény

deterministic function n. determinisztikus függvény

diagnostic function n. diagnosztikai függvény

error function n. hibafüggvény

exported function n. exportált függvény

external function n. külső függvény

friend function n. friend (barát) függvény

function access n. függvény-hozzáférés

function adapter n. függvényadapter

function-based access n. függvényalapú hozzáférés

function body n. függvénytörzs

function call1 n. függvényhívás

function call2 n. függvényhívás

function declaration n. függvénydeklaráció

function invocation n. függvényhívás

function key n. funkcióbillentyű

function name n. függvénynév

function object n. függvényobjektum

function parallel a. funciópárhuzamos

function-parallel architectures n. funkcionálisan párhuzamos architektúrák

function parameter n. függvényparaméter

function pointer n. függvénymutató

function reference n. függvényreferencia

function template n. függvénysablon

function template specialization n. függvénysablon-specializáció

global function n. globális függvény

goal function n. célfüggvény

handler function n. kezelőfüggvény

hash function n. keverőfüggvény, hasítófüggvény

hashing function | hash function n. keverőfüggvény, hashfüggvény

image processing function n. képfeldolgozási művelet

inline function n. inline függvény

library function n. könyvtári függvény

main function n. főfüggvény, main függvény

mathematical function n. matematikai függvény

member function n. tagfüggvény

native COM function n. natív COM-függvény

non-deterministic function n. nemdeterminisztikus függvény

operating system function n. az operációs rendszer függvénye, operációsrendszer-függvény, rendszerfüggvény

overloaded function n. túlterhelt függvény, felülbírált függvény

paste function phrase. függvény beszúrása

private function n. privát függvény

processor function n. processzorművelet

public function n. nyilvános függvény

recursive function n. rekurzív függvény

registration helper function n. regisztrációt segítő függvény

restricted function n. korlátozott függvény

scalar function n. skalárfüggvény

scheduling function unit n. időzítő funkcionális egység

security function n. biztonsági függvény

spot function n. ponteljárás

standard function n. standard függvény

STDEV function n. STDEV függvény

string function n. sztringfüggvény

string manipulation function n. sztringkezelő függvény

system function n. rendszerfüggvény

target function n. célfüggvény

time function n. időfüggvény

type-safe C-style function pointer n. típusbiztos C-stílusú függvénymutató

user-defined function n. felhasználó által definiált függvény

vectorized function n. vektorizált függvény

window definition function n. ablakdefiníció