grammar (n)

Elejére  Előző  Következő

 

grammar n. grammatika, nyelvhelyesség

check grammar with spelling phrase. bővített helyesírás-ellenőrzés

formal grammar n. formális nyelvtan

grammar checker n. nyelvhelyesség-ellenőrző, nyelvi ellenőrző

grammar checking n. nyelvhelyesség-ellenőrzés

grammatical error n. nyelvhelyességi hiba

phrase-structure grammar n. mondatszerkezetű nyelvtan

Spelling and Grammar phrase. Nyelvi ellenőrzés

XML grammar n. XML-nyelvtan