group [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

group1 n. csoport, felhasználócsoport

add group phrase. csoport hozzáadása

administrative group n. felügyeleti csoport, felhasználócsoport

Administrators group n. Rendszergazdák

built-in group n. beépített csoport

built-in user group n. beépített felhasználócsoport

code group n. kódcsoport

common program group n. közös programcsoport

Creator Group n. Létrehozó csoport

discussion group n. vitacsoport

distribution group n. címzési csoport, levelezési lista, terjesztési csoport

distribution group membership n. terjesztésicsoport-tagság

domain local group n. tartományi helyi csoport

Everyone group n. Mindenki csoport

file group n. fájlcsoport

fixed group membership n. rögzített csoporttagság

global group n. globális csoport

group account n. csoportfiók

group addressing n. csoportcímzés

group administration n. csoportok felügyelete

group box n. csoportdoboz

group connector n. csoportkonnektor

group filter n. csoportszűrő

group hierarchy n. csoporthierarchia

group icon n. csoportikon

group management n. csoportfelügyelet

group management task n. csoportfelügyeleti feladat

group member n. csoporttag

group membership n. csoporttagság

group name n. csoportnév

group object allocation n. csoportos objektumfoglalás

group of assemblies n. szerelvénycsoport

group of controls n. vezérlőelem-csoport

group of letters n. betűcsoport

group of servers n. kiszolgálócsoport

group of users n. felhasználócsoport

Group scope1 n. Csoport hatóköre

group scope2 n. csoporthatókör, felhasználócsoport érvényességi köre

group security n. csoportalapú biztonság

group structure n. csoportstruktúra

group type1 n. felhasználócsoport típusa, csoporttípus

Group type2 n. Csoport típusa

group user n. csoportbeli felhasználó

group validation n. csoportellenőrzés

group window n. csoportablak

implicit group n. implicit csoport

Joint Photographic Expert Group n. JPEG JPEG(képformátum)

local group n. helyi csoport, lokális csoport

logical group1 n. logikai csoport

Logical Group2 n. Logikai csoport

method group n. metóduscsoport

model group n. modellcsoport

Modify the membership of a group phrase. Csoport tagságának módosítása

Moving Picture Experts Group | MPEG n. MPEG(mozgókép tárolására szolgáló állományformátum)

name group n. névcsoport

name token group n. névtokencsoport

nested group n. beágyazott csoport

New Group n. Új csoport

New Object - Group phrase. Új objektum – Csoport

Open Group phrase. Nyílt Csoport

personal program group n. személyi programcsoport

primary group n. elsődleges csoport

program group1 n. programcsoport

program group2 n. programcsoport

project group n. projektcsoport

resource group1 n. erőforráscsoport

Resource group2 n. Erőforrás-csoport

restricted group n. korlátozott csoport

Restricted Groups npl. Korlátozott csoportok

Routing group n. Irányító csoport

security group n. biztonsági csoport

security group membership n. biztonságicsoport-tagság

Select Groups phrase. Csoportok kijelölése

Select User Or Group phrase. Felhasználó vagy csoport kijelölése

Select Users, Computers, or Groups phrase. Felhasználók, számítógépek vagy csoportok kijelölése

Set Primary Group phrase. Elsődleges csoport beállítása

SGML Users' Group n. SGML-felhasználói csoport

special group n. speciális felhasználócsoport

Special Interest Group | SIG n. SIG, speciális érdeklődésű csoport, különleges érdeklődésű csoport

Specify Group And Location phrase. Csoport és hely megadása

standard Windows user group n. szabványos windowsbeli felhasználócsoport

storage group1 n. tárolócsoport

Storage group2 n. Tárcsoport

topic group n. témacsoport

universal group n. univerzális csoport

universal group membership n. univerzális csoporttagság

unsorted group n. rendezetlen csoport

user group n. felhasználócsoport

Users group n. Felhasználók csoport