handler (n)

Elejére  Előző  Következő

 

handler n. kezelő, kezelőprogram, kezelőrutin

button handler n. gombkezelő

catch handler n. catchkezelő, kivételkezelő

click event handler n. kattintási esemény kezelője

command handler n. parancskezelő

critical-error handler n. kritikushiba-kezelő

custom binary handler n. egyedi bináris kezelő

custom handler n. egyedi kezelő

custom HTTP handler n. egyedi HTTP-kezelő

discussion form handler n. vitacsoport-kezelő

eligible handler n. szóba jöhető kezelő

end handler n. végső kezelő

ephemeral handler n. illékony kezelő

error handler function n. hibakezelő függvény

event handler n. eseménykezelő

exception catch handler n. catchtípusú kivételkezelő, kivételkezelő

exception handler n. kivételkezelő

exception handler block n. kivételkezelő blokk

exception handler class n. kivételkezelő osztály

Finally handler n. Finally-típusú kivételkezelő

general catch handler n. általános catchtípusú kivételkezelő

generic handler n. generikus kezelő, általános kezelő

handler architecture n. kezelőarchitektúra

handler block n. kivételkezelő blokk

handler code n. kezelőkód

handler code block n. kivételkezelő kódblokk

handler function n. kezelőfüggvény

handler instance n. kezelőpéldány

handler specification n. kezelőspecifikáció

handler switch n. kezelőkapcsoló

interrupt handler n. megszakításkezelő(program)

last catch handler n. utolsó catchtípusú kivételkezelő

OnPaint handler n. OnPaint-kezelő

options for discussion form handler phrase. vitacsoport űrlapkezelő beállításai

page handler n. lapkezelő

reference handler n. referenciakezelő

register handler phrase. kezelőt regisztrál

Registration form handler n. Regisztrációsűrlap-kezelő

signal handler n. jelzéskezelő függvény

submission handler n. adatbeküldés-kezelő

Try-Finally handler n. Try-Finally-típusú kivételkezelő

validation handler n. ellenőrzés-kezelő

Web service handler n. webszolgáltatás-kezelő

Windows Forms event handler n. Windows Forms-eseménykezelő