hardware (n)

Elejére  Előző  Következő

 

hardware n. hardver, hardvereszköz

Add/Remove Hardware phrase. Hardver telepítése/eltávolítása, Hardver hozzáadása/eltávolítása

Add/Remove Hardware wizard phrase. Hardver hozzáadása/eltávolítása varázsló

choose a hardware device phrase. hardveregység kiválasztása

computer hardware description language n. CHDL CHDL, számítógéphardver-leíró nyelv

dedicated hardware n. célhardver

Find New Hardware phrase. Új hardver keresése

Found New Hardware phrase. Új hardvert talált

Hardware Abstraction Layer n. HAL hardverabsztrakciós réteg

hardware acceleration1 n. hardveres gyorsítás

Hardware Acceleration 2 n. Hardveres gyorsítás

hardware address n. hardvercím

hardware-based protocol n. hardveralapú protokoll

hardware check n. hardverellenőrzés

hardware compression n. hardveres tömörítés

hardware conversion n. hardverkonverzió

hardware dependence n. hardverfüggőség

hardware dependent a. hardverfüggő

hardware description language n. HDL hardverleíró nyelv

hardware designer n. hardvertervező

hardware device n. hardvereszköz, fizikai eszköz

hardware error n. hardverhiba, fizikai hiba

hardware failure n. hardverhiba, hardvermeghibásodás

hardware handshake n. hardveres kézfogás

hardware implementation n. hardverimplementáció

hardware interrupt n. hardvermegszakítás, fizikai megszakítás

hardware lock n. hardverkulcs

hardware model n. hardvermodell

hardware monitor n. hardverfigyelő áramkör

hardware platform n. hardverplatform

hardware requirement n. hardverkövetelmény

hardware resources npl. hardvererőforrások

hardware security module n. adatvédelmi hardvermodul, hardveres adatvédelmi modul

hardware shape n. hardveralakzat(rajzolóprogramokban)

hardware standpoint n. állvány

hardware status n. hardverállapot, hardver állapota, hardvereszköz állapota

hardware structure n. hardverstruktúra

hardware tree n. hardverfa

hardware troubleshooter n. hardver-hibaelhárító, hardver-hibamentesítő

hardware type n. a hardver típusa

Hardware Wizard n. Hardvervarázsló

network hardware n. hálózati hardver

Scan For Hardware Changes phrase. Hardverváltozások keresése

Sound Hardware Test Wizard n. Hangkártyatesztelő varázsló

special-purpose cryptographic hardware n. speciális célú kriptográfiai hardver

VHSIC Hardware Definition Language n. VHDL VHDL, VHSIC hardverleíró nyelv

Windows Hardware Quality Lab prop. WHQL WHQL, windowsos hardverminőség-ellenőrző laboratórium

wireless adapter hardware address n. vezeték nélküli csatoló hardvercíme

wireless hardware n. vezeték nélküli hardver