HTML (n)

Elejére  Előző  Következő

 

HTML n. HyperText Markup Language HTML, hiperszöveg-jelölő nyelv

alternative HTML experience n. alternatív HTML-felület

basic HTML page n. egyszerű HTML-oldal

Dynamic HTML n. DHTML DHTML, dinamikus HTML

equivalent HTML control n. ekvivalens HTML-vezérlő elem

Formatted text within HTML n. Formázott szöveg a HTML-ben

frames page HTML n. keretcsoport HTML-kódja

HTML 3.2-compliant a. a HTML 3.2 szabványnak megfelelő, HTML 3.2-kompatibilis

HTML 4.0-compliant a. a HTML 4.0 szabványnak megfelelő, HTML 4.0-kompatibilis

HTML attachment n. HTML-melléklet

HTML-aware a. HTML-kompatibilis

HTML browser n. HTML-böngésző

HTML bulleted list n. HTML-felsoroláslista

HTML category n. HTML-kategória

HTML character n. HTML-karakter

HTML code n. HTML-kód

HTML comment tag n. HTML-megjegyzéscímke

HTML-compliant browser | HTML compliant browser n. HTML-kompatibilis böngésző

HTML control n. HTML-vezérlő elem

HTML control tag n. HTML-vezérlő címke

HTML definition list n. HTML-definíciólista

HTML designer n. HTML-tervező

HTML document n. HTML-dokumentum

HTML Document Object Model n. HTML DOM HTML DOM, HTML dokumentum-objektummodell

HTML editor n. HTML-szerkesztő

HTML element n. HTML-elem

HTML environment n. HTML-környezet

HTML file n. HTML-fájl

HTML form n. HTML-űrlap

HTML format n. HTML-formátum

HTML graphic designer n. HTML-grafikus

HTML item n. HTML-elem

HTML language n. HTML-nyelv

HTML language construct n. HTML-beli szerkezet

HTML Level Four n. HTML, negyedik szint

HTML Level One n. HTML, első szint

HTML Level Three n. HTML, harmadik szint

HTML Level Two n. HTML, második szint

HTML output n. HTML-kimenet

HTML output stream n. HTML-kimenetet tartalmazó folyam

HTML page n. HTML-oldal, HTML-lap

HTML representation n. HTML-ábrázolás

HTML response n. HTML-válasz

HTML Settings npl. HTML-beállítások

HTML source n. HTML-forrás, HTML-forráskód

HTML source code n. HTML-forráskód

HTML source file n. HTML-forrásadatállomány

HTML string n. HTML-karakterlánc

HTML switch n. HTML-kapcsoló

HTML syntax n. HTML-szintaxis

HTML table n. HTML-táblázat

HTML tag n. HTML-címke

HTML validation service n. HTML-érvényesítési szolgáltatás

HTML version n. HTML-verzió

MIME Encapsulation of Aggregate HTML Documents n. MHTML MHTML, teljes HTML-dokumentumok MIME-beágyazása

pretty straightforward run-of-the-mill HTML n. kimondottan egyszerű, átlagos HTML

raw HTML n. nyers HTML(HTML-kód közvetlen írása)

standard HTML control tag n. szabványos HTML-vezérlőcímke

standard HTML tag n. szabványos HTML-címke

static HTML n. statikus HTML

static HTML document n. statikus HTML-dokumentum

static HTML element n. statikus HTML-elem

static HTML page n. statikus HTML-lap

UI-oriented HTML n. felhasználóifelület-központú HTML