icon (n)

Elejére  Előző  Következő

 

icon n. ikon

application icon file n. alkalmazásikon-fájl

Arrange Icons phrase. Ikonok elrendezése

Arrange Icons by phrase. Ikonrendezés szempontjai

CD icon n. CD-ikon

Change Icon phrase. Ikoncsere

check mark icon n. pipaikon

Clipboard icon n. Vágólap ikon

desktop icon n. asztali ikon

disk icon n. lemezikon

Display as icon phrase. Ikonként látszik

error icon n. hibaikon

generic icon n. általános ikon

group icon n. csoportikon

icon editor n. ikonszerkesztő

icon file n. ikonfájl

icon grabber n. ikonfogó

iconized state n. ikonállapot, minimalizált állapot

Icon list n. Ikonlista

icon parade n. ikonparádé

Icon placement n. Ikonok elrendezése

icon resource n. ikonerőforrás

Icons View n. Ikonok nézet

Icon View n. Ikon nézet

Large Icons npl. Nagy gombok, Nagy ikonok

Line Up Icons phrase. Ikonok igazítása

magnifying glass icon n. nagyítóikon

program icon n. programikon, alkalmazásikon

Shadow icon n. Árnyék ikon

Show icons using all possible colors phrase. Ikonok megjelenítése az összes lehetséges színnel

small icon n. kis ikon

Small Icons npl. Kis ikonok

standard icon n. szabványos ikon

Use large icons phrase. Nagy ikonok használata