image (n)

Elejére  Előző  Következő

 

image n. kép

background image n. háttérbeli kép, háttérkép

bit image n. bitkép

bitmap image n. bittérképes kép, pontkép

character image n. karakterkép

clickable image n. kattintható kép

client-side image map n. ügyféloldali térkép

composite image n. öszetett kép

continuous-tone image n. folytonos tónusú kép

custom image n. saját kép

digitized image n. digitalizált kép

disc image n. lemezkép

disk image n. lemezkép

disk image copying n. lemezkép-másolás

display image n. kijelzett kép

distorted image n. torzított kép

document image processing n. dokumentumkép-feldolgozás

Floating image n. Úszó kép

Halftone Bitmap Images npl. Féltónusú bitképek

image color matching n. színillesztés

image compression n. képtömörítés

image control n. képbeállítás

image conversion n. képátalakítás, képkonverzió

image data n. képadatok

image designer n. képtervező

image editing n. képszerkesztés

image editor n. képszerkesztő

image enhancement n. képminőség-javítás, képjavítás

image file n. képfájl, képállomány

image format n. képformátum

image map n. érzékeny térkép, képtérkép

image object n. képobjektum

Image Preview n. Kép villámnézete

image processing n. képfeldolgozás

image processing function n. képfeldolgozási művelet

image processor n. képfeldolgozó berendezés

image properties n. kép tulajdonságai

image recognition n. képfelismerés

image resolution n. képfelbontás

image sensor n. képszenzor

inline image n. beillesztett kép, webdokumentumba ágyazott grafika

JPG image n. JPG-kép

master image n. mesterkép, elsődleges kép

mirror image n. tükörkép

native image generator n. natívkód-generátor

physical-image file n. fizikaikép-állomány

pixel image n. képpontséma

raster image n. pontkép, raszterkép

Raster Image Processor n. RIP raszteres képfeldolgozó, raszteres képprocesszor

rectangular image n. téglalap alakú kép

scheduled image n. időzített kép

select background image phrase. háttérkép kiválasztása

Tagged Image File Format n. TIFF TIFF, címkézett képformátum

Tag Image File Format | Tagged Image Format n. TIFF TIFF, címkézett képfájlformátum, TIFF-formátum(grafikai)

three-dimensional image n. háromdimenziós kép

virtual image n. virtuális kép

virtual-image file n. virtuális CD-ROM-kép