information (n)

Elejére  Előző  Következő

 

information n. információ

additional information to include n. további beillesztendő információ

additional information to save n. további mentendő információ

address information n. címadatok, elérhetőségi adatok

amount of information n. információmennyiség

application-level information n. alkalmazásszintű információ

background information n. háttérinformáció, másodlagos információ

block of information n. információblokk

boot information n. indítási információ

capture information phrase. adat elfogása, adat rögzítése

certificate information n. tanúsítványadatok

cluster information n. helyfoglalási egységek adatai, klaszterinformáció

Code of Practice for Information Security Management n. az információbiztonsági menedzsment gyakorlati kódexe

collect basic user information phrase. alapvető felhasználóadatok bekérése

company information associated with drawings n. rajzokhoz kapcsolódó céginformációk

configuration information n. konfigurációs adatok, beállításadatok, konfigurációs információ

connection information n. kapcsolatadatok, kapcsolatinformáció

contact information n. névjegyinformáció, partneradatok

context information n. környezeti információ

copyright information n. szerzői jogi információ

corporate information n. válllati információ

debugging information n. hibakeresési adatok

descriptive information n. leíró információ

diagnostic information n. diagnosztikai információ, hibakeresési információ

directory information1 n. könyvtárinformáció

directory information2 n. címtárinformáció, címtári információ(ha lemezen van)

disk configuration information n. lemezkonfigurációs információ

dynamic information n. dinamikusan változó információ

Element Structure Information Set n. ESIS elemstruktúra-információkészlet

error information n. hibainformáció

event information n. eseményadatok

exception information n. kivételinformáció

extraneous information n. járulékos információ

geographic information system | geographical information system n. GIS térinformatikai rendszer, földrajzi információs rendszer

get background information from another page phrase. háttérbeállítások átvétele létező oldalról

header information n. fejrészadatok

hierarchical information n. hierarchikus információ

in-depth information n. részletes információ

Information Bar prop. információs sáv

information block n. információblokk

information centre n. információs központ

information element n. információelem, adatelem

information engineering n. információtervezés

information entropy n. entrópia, információs entrópia, elég az 1.-t használni

information explosion n. információrobbanás

information extraction n. IE információkivonatolás

information hiding n. információelrejtés

information infrastructure n. információs infrastruktúra, informatikai infrastruktúra

Information kiosk n. információs kioszk

information management n. információkezelés

information message n. információs üzenet

information node n. inode információs csomópont, inode

information packet n. információcsomag

information processing n. információfeldolgozás

information resource management n. információs erőforrás-gazdálkodás

information retrieval n. információlekérés, információ-visszakeresés

information revolution n. információs forradalom

information science n. információtudomány, informatika

information service n. információs szolgálat, információszolgáltatás

information store n. információtár

information superhighway n. információs szupersztráda

Information Technology | information technology n. IT információtechnológia(ez áll a legközelebb az *informatika szóhoz)

information theory n. információelmélet

information warehouse n. információs tárház

information warfare n. információs hadviselés

initial information n. kiinduló információ

internal state information n. belső állapotinformáció

Internet Information Server prop. IIS IIS, internetes információkiszolgáló(a Microsoft webkiszolgáló programja)

Internet Information Services prop. IIS IIS, internetes információszolgáltatás

IP address information n. IP-címadatok

language information n. nyelvi információ

layout information n. elrendezési információ, elrendezési adatok

login information1 n. bejelentkezési adatok

Login Information2 n. Bejelentkezési adatok

logon information n. bejelentkezési információ

Management Information Block n. MIB MIB, felügyeleti információblokk(az SNMP-rendszerben)

management information system n. vezetői információs rendszer

manifest information n. manifesztumadatok

My Computer Information n. A Sajátgép adatai

name information n. névinformáció

No Information phrase. Nincs információ

nullability information n. nullázhatósági információ

online information service n. hálózati információszolgáltatás

optional information n. elhagyható információ

outdated address list information n. elavult címlista-információ

output error information n. kimeneti hibainformáció

output trace information n. kimeneti nyomkövető információ

package information n. csomaginformáció

password information n. jelszóadatok

path information n. elérésiút-adatok

permission information n. engedélyadatok

personal information1 n. személyes adatok

Personal Information2 n. Személyi adatok

Personal information for this set n. a kategóriához tartozó személyi adatok

personal information management n. személyes adatok kezelése

personal information manager n. személyi adatkezelő

piece of information n. információ, információmorzsa

position information n. pozícióadat

process information block n. folyamatinformációs blokk

profile information n. profiladatok, profilinformáció

progress information n. előrehaladási információ

protocol control information n. protokoll-vezérlőinformáció

query information n. lekérdezés-információ

RADIUS accounting information n. RADIUS számlázási információ, RADIUS számlázási adatok

Read all user information phrase. Minden felhasználói adat olvasása

recover information phrase. információ helyreállítása

redundant information n. redundáns információ

relay account information phrase. fiókinformációt továbbad

repetitive information n. ismétlődő információ

retrieve information phrase. információt visszaolvas

Routing Information Protocol n. RIP RIP, útválasztásiadat-protokoll

Security Information n. Adatvédelmi információ

sensitive information n. érzékeny információ, kényes információ

Server Information n. Kiszolgáló adatai

session information n. munkamenet-adatok

state information n. állapotinformáció

static information n. statikus információ

statistical information n. statisztikai adatok

status information n. állapotinformáció

store information phrase. információt tárol, adatokat tárol

summary information n. összegző információ

system information n. rendszerinformáció

system state information n. rendszerállapot-adatok

textual information n. szöveges információ

trace error information phrase. hibainformáció nyomon követése, hibainformáció felderítése

troubleshooting information n. hibaelhárítási adatok

type information n. típusinformáció

unrestricted information n. közölhető információ

User Information1 n. Felhasználói adatok

user information2 n. felhasználóadatok, felhasználói adatok

user profile information n. felhasználói profil adatai

user role information n. felhasználói szerep adatai, felhasználói szerepkör adatai

vendor-specific attribute information n. gyártófüggő attribútuminformáció

version information n. verzióinformáció

Wide Area Information Server | wide-area information server n. WAIS kiterjedt információszolgáltató, WAIS