inheritance (n)

Elejére  Előző  Következő

 

inheritance n. öröklés, származtatás, leszármazás

block policy inheritance phrase. házirend öröklődésének blokkolása

C++ inheritance n. C++-beli öröklés

class inheritance n. osztályöröklés

cross-language inheritance n. nyelvközi öröklés, nyelvfüggetlen öröklés

editor inheritance n. kódszerkesztőbeli öröklés

inheritance code n. öröklési kód

inheritance hierarchy n. örökléshierarchia

inheritance list n. öröklési lista

inheritance relationship n. öröklési kapcsolat

inheritance technique n. öröklési módszer

inheritance tree n. öröklési fa

multiple inheritance n. MI többszörös öröklés, többszörös öröklődés

object-oriented programming inheritance n. öröklés az objektumorientált programozásban

permissions inheritance n. engedélyek öröklése

property inheritance n. tulajdonság-öröklés

single inheritance n. egyszeres öröklés

software inheritance n. programbeli öröklés