installation [2] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

installation2 n. telepítés, felszerelés, üzembe helyezés

application installation n. alkalmazástelepítés

automated installation n. automatikus telepítés

clean installation n. tiszta telepítés

client installation n. ügyféltelepítés

Create Installation Disk(s) phrase. Telepítési lemez(ek) készítése

customizable installation n. testreszabható telepítés

database installation n. adatbázis-konfiguráció, telepített adatbázis-konfiguráció

default installation location n. alapértelmezett telepítési hely

full installation n. teljes telepítés

installation application n. telepítőprogram

installation choice n. telepítési paraméter

installation file n. telepítőfájl

Installation has been successful phrase. A telepítés sikeres

installation instructions npl. telepítési útmutató

installation kit n. telepítőkészlet

installation location n. telepítési hely

installation option n. telepítési paraméter

installation package n. telepítőcsomag

installation package file n. telepítőcsomag-fájl

installation process n. telepítési folyamat

installation program n. telepítőprogram

installation rollback n. telepítés visszafordítása

installation routine n. telepítőrutin

installation script n. telepítési parancsfájl, telepítőszkript

installation strategy n. telepítési stratégia

installation target n. telepítés célterülete

installation URL n. telepítőcsomag webcíme, telepítőcsomag letöltési címe, telepítőcsomag URL-je

installation URL text box n. szerkesztőmező a telepítőcsomag URL-jéhez

installation wizard n. telepítővarázsló

installer installation package n. Installer telepítőcsomag

lightweight installation program1 n. kis terhelésű telepítőprogram

lightweight installation program2 n. kis terhelésű telepítőprogram

local installation n. helyi telepítés

local installation directory n. helyi telepítési könyvtár, helyi telepítés célkönyvtára

MSI installation n. MSI-telepítés

network installation n. hálózattelepítés, telepítés hálózaton keresztül

one-time only installation n. egyszeri telepítés

patch installation n. javítástelepítés

program installation n. programtelepítés

quick installation n. gyorstelepítés

Remote Installation Services prop. RIS távtelepítő szolgáltatás, RIS

software installation n. szoftver telepítése

standard installation n. szokásos telepítés

standard installation program n. szokásos telepítőprogram

system and installation requirements npl. rendszer- és telepítési követelmények

test installation n. próbatelepítés