instruction (n)

Elejére  Előző  Következő

 

instruction n. utasítás, útmutató

basic instruction n. alaputasítás

blank instruction n. üres utasítás

branch instruction n. elágazási utasítás, elágazó utasítás

branch target instruction n. célutasítás, elágazási célutasítás

CALL instruction n. hívóutasítás, CALL utasítás

compare instruction n. összehasonlító utasítás

computer instruction n. számítógépes utasítás

conditional control instruction n. feltételes vezérlésátadó utasítás

coprocessor instruction n. koprocesszorutasítás

CPU instruction n. processzorutasítás

data manipulation instruction n. adatkezelő utasítás

dual-instruction mode n. kétutasításos üzemmód

dummy instruction n. álutasítás

explicit control instruction n. explicit vezérlésátadó utasítás

FX instruction n. fixpontos utasítás

installation instructions1 npl. telepítési útmutató

installation instructions2 n. telepítési útmutató

instruction alphabet n. utasításábécé

instruction buffer n. utasításpuffer

instruction bus n. utasítássín

instruction cache n. utasításgyorsító tár

instruction code n. utasításkód

instruction control network n. utasításvezérlő hálózat

instruction cycle n. utasításciklus

instruction/data memory n. utasítás/adat memória

instruction execution n. utasítás-végrehajtás

instruction fetch n. lehívás, utasításbetöltés, utasítás-előkészítés, utasításlehívás

instruction format n. utasításszerkezet

instruction issue n. utasításkibocsátás

instruction length n. utasításhossz

instruction manual n. felhasználói kézikönyv, használati utasítás

instruction mix n. utasításmix

instruction of program n. programutasítás

instruction pointer n. IP programszámláló, utasításmutató

instruction register n. utasításregiszter

instruction scheduling n. ütemezési mód

instruction set n. utasításkészlet

instruction set architecture n. utasításkészlet-architektúra

instruction time n. utasításidő

instruction word n. utasításszó

I/O instruction n. I/O utasítás

jump instruction n. ugróutasítás

line of instructions n. utasítássor

long instruction n. hosszú utasítás

machine instruction n. gépi utasítás

macro instruction n. makróutasítás

mailing instructions n. kézbesítési utasítás

multiple instruction multiple data stream n. MIMD többszörös utasításfolyam, MIMD

multiple-operation instruction n. többműveletes utasítás

native instruction n. natív utasítás, natív processzorutasítás

on-screen instruction n. képernyőn megjelenő utasítás

parallel instruction execution n. párhuzamos utasítás-végrehajtás

platform-specific instruction n. platformfüggő gépi utasítás

Preprocessor instruction n. Előfeldolgozó utasítása

privileged instruction n. privilegizált utasítás, kitüntetett utasítás

processing instruction n. feldolgozási utasítás

processing instruction target n. feldolgozási utasítás célterülete

program instruction n. programutasítás

Reduced Instruction Set Computer n. RISC RISC, csökkentett utasításkészletű számítógép

reduced instruction set computing n. RISC RISC, csökkentett utasításkészletű számítástechnika

register-register instruction n. regiszter-regiszter utasítás, regiszterközi utasítás

scripted instruction n. parancssorozat-beli utasítás

segmented instruction addressing n. szegmentált utaláscímzés

sequence of conditional branch-free instructions n. elágazásmentes utasítássorozat

sequence of instructions n. utasítássorozat

single instruction multiple data stream processing n. SIMD SIMD, egy utasításfolyamos, több adatfolyamos feldolgozás

single instruction stream n. egyszeres utasításfolyam, SI

status manipulation instruction n. állapotmódosító utasítás

step-by-step instruction n. lépésenkénti leírás, lépésenkénti útmutató

stream of instructions n. utasításfolyam

test instruction n. vizsgálóutasítás

translation instructions n. fordítási utasítás

unused instruction slot n. kihasználatlan utasításrés

vector concatenate instruction n. összefűzött utasításvektor

very long instruction word n. VLIW nagyon hosszú utasításszó

very long instruction word architecture n. hosszú utasításszavú architektúra

wait instruction n. várakoztató utasítás