Integer [2] (a)

Elejére  Előző  Következő

 

Integer2 a. egész, egész típusú

constant integer value n. konstans egész érték

integer addition n. egészek összeadása

integer argument n. egész paraméter

integer arithmetic n. egész aritmetika

integer arithmetic overflow n. egész aritmetikai túlcsordulás

integer calculation n. egész számítás

integer character code value n. egész értékű karakterkód

Integer class n. egész osztály

integer computing element n. egész típusú műveleti elem

integer constant n. egész konstans

integer data n. egész adatok

integer data type n. egész adattípus

integer division n. egész osztás

integer error code n. egész hibakód

integer expression n. egész kifejezés, egész típusú kifejezés

integer hash value n. egész hash-érték

integer index n. egész index

integer number n. egész szám

integer object n. egész objektum, egész típusú objektum

integer operation n. egész művelet

integer overflow n. egész túlcsordulás

integer parameter n. egész paraméter, egész típusú paraméter

integer position n. egész pozíció

integer register n. fixpontos regiszter

integer result n. egész eredmény

integer subscript n. egész tömbindex

integer type n. egész típus

integer value n. egész érték

integer variable n. egész változó, egész típusú változó

internal integer value n. belső egész érték

large negative integer value n. nagy negatív egész érték

largest possible integer value n. legnagyobb lehetséges egész érték

random integer number n. véletlen egész szám

random integer value n. véletlen egész érték

unchecked integer arithmetic n. ellenőrizetlen egész aritmetika