interface [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

interface1 n. felület, illesztőfelület, interfész, illesztési felület

Active Directory Services Interface n. ADSI ADSI, az Active Directory szolgáltatás programozói felülete

Advanced SCSI Programming Interface n. fejlett SCSI-programozási felület

application binary interface n. bináris alkalmazásillesztő

Application Programming Interface n. API alkalmazásprogramozói felület 

browser interface n. böngészőbeli felhasználói felület

bus interface n. sínillesztő, síninterfész

calculator interface n. számológép-interfész

clean interface n. tiszta felhasználói felület

COM interface n. COM-illesztőfelület, COM-interfész

command-line interface | command line interface n. parancsfelület, parancssori felhasználói felület, parancssori felület

common string searcher interface n. általános sztringkereső felület

console interface n. konzolfelület, parancssori felület

custom interface n. egyedi felület, saját felület, egyedi interfész

dedicated interface n. egyfunkciós felhasználói felület, egyfunkciós illesztőfelület

development interface n. fejlesztői felület

disk interface n. lemezinterfész

embedded interface n. beágyazott interfész

empty interface n. üres felület

explicit interface n. explicit interfész

external interface n. külső illesztőfelület, külső interfész, külső felület

generic interface n. generikus interfész, általános felület, általános interfész

graphical device interface n. GDI GDI, grafikuseszköz-illesztő, grafikuseszköz-felület

graphical interface n. grafikus felület, grafikus felhasználói felület

graphics interface n. grafikus felület

help interface n. súgófelület

hierarchical interface circuit n. hierarchikus interfész áramkör

human-machine interface n. ember-gép interfész

iconic interface n. ikonos felület

IDisposable interface n. IDisposable interfész

IIdentity interface n. IIdentity illesztőfelület

implement interface phrase. interfészt valósít meg, interfészt megvalósít

informative interface n. informatív felület

inner interface n. belső interfész

input/output interface n. bemeneti-kimeneti illesztő

interface adapter n. interfészadapter

interface change n. felületváltozás

interface color n. felület színe

interface comparator n. interfész-összehasonlító

interface declaration n. interfészdeklaráció

interface definition n. interfészdefiníció

Interface Definition Language n. IDL IDL, interfészleíró nyelv

interface development tool n. interfészfejlesztői felület

interface element n. felhasználói felület eleme

interface entry n. interfészbejegyzés

interface functionality n. interfészfunkció

interface idiom n. interfész-kifejezőeszköz

interface implementation n. interfészmegvalósítás, interfészimplementáció, interfész megvalósítása

interface iterator n. interfésziterátor

interface list n. interfészlista

interface map n. interfésztérkép

interface marshaler n. illesztőfelület-rendező, illesztési paramétercsomagoló

interface method n. interfészmetódus

interface name1 n. interfésznév

Interface Name2 n. Kapcsolat neve

interface predicate n. interfészpredikátum

interface queue n. interfész-várólista

interface refactoring n. interfészátszervezés

interface requirement n. interfészkövetelmény, felülettel kapcsolatos követelmény

interface stack n. interfészverem

interface state n. felület állapota

interface string n. felületi sztring

interface type n. kapcsolat típusa

internet interface n. internetes csatoló, internet felé vezető csatoló

interrupt interface n. megszakítási felület

intranet interface n. intranetcsatoló, intranetbe vezető csatoló, belső hálózati csatoló

I/O interface n. I/O-felület, I/O-illesztőfelület

IPrincipal interface n. IPrincipal illesztőfelület, IPrincipal interfész

layered interface n. rétegelt interfész

list interface n. listainterfész

logical interface to peripheral control units n. vezérlőegységek logikai illesztőfelülete

main interface n. fő felület

map interface n. térképinterfész

Media Control Interface n. médiavezérlő interfész

Medium Interface Connector m. MIC közeginterfész-csatoló

Messaging Application Programming Interface n. MAPI MAPI, üzenetkezelési alkalmazásprogramozói felület

multiple document interface | multiple-document interface n. MDI többdokumentumos felhasználói felület, MDI

multiple interfaces n. több interfész

native interface n. natív felület

natural interface n. természetes felület

natural language interface n. természetes nyelvű felhasználói felület

navigation interface n. navigációs felület

NetBIOS Interface n. NETBIOS-csatoló

Network Driver Interface Specification n. NDIS NDIS, hálózatiillesztőprogramfelület-specifikáció

New Demand-dial Interface n. Új igény szerinti kapcsolat

New Interface n. Új kapcsolat

object-oriented interface n. objektumorientált interfész

Open Data Link Interface n. ODI nyílt adatkapcsolati interfész

polymorphic interface n. polimorf interfész

predicate interface n. predikátuminterfész

primitive interface n. egyszerű interfész

private interface n. magánhálózati kapcsolat

programmable interface n. programozható felület

programmable memory interface n. programozható memória interfész

programmable peripheral interface n. programozható perifériaillesztő

programmatic interface n. parancsvezérelt felület, programozott interfész

programming interface n. programozói felület, programozói illesztőfelület

public interface n. nyilvános hálózati kapcsolat, nyilvános felület, nyilvános interfész

queue interface n. várólista-interfész

scalable coherent interface n. bővíthető koherens interfész, skálázható koherens interfész

serial interface n. soros interfész

Small Computer Systems Interface n. SCSI SCSI(kisszámítógép-rendszerek illesztési felülete)

sockets interface n. socketfelület

speech recognition application programming interface prop. SRAPI SRAPI, beszédfelismerő alkalmazást programozó felület

stack interface n. vereminterfész

standard interface n. szabványos interfész

static interface n. statikus interfész

string searcher interface n. sztringkereső-interfész, szövegkereső-interfész

Telephony Application Programming Interface | Telephony API n. TAPI TAPI, Telefonosalkalmazás-programozási felület

trivial interface n. triviális interfész

underscore-prefixed interface n. aláhúzásjeles interfész

user-friendly interface n. felhasználóbarát felület

visual interface n. vizuális felület, grafikus felhasználói felület

wizard interface n. varázslófelület

wizard-style interface n. varázslótípusú felület