interrupt [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

interrupt1 n. megszakítás

external interrupt n. külső megszakítás

hardware interrupt n. hardvermegszakítás, fizikai megszakítás

idle interrupt n. tétlen megszakítás

internal interrupt n. belső megszakítás

interrupt controller n. megszakításvezérlő

interrupt driven processing n. megszakításvezérelt feldolgozás

interrupt handler n. megszakításkezelő(program)

interrupt interface n. megszakítási felület

interrupt level n. megszakítási szint

interrupt mask n. megszakításmaszk, megszakításkizárás

interrupt priority n. megszakítási sorrend

interrupt request n. IRQ megszakításkérés, megszakítás

interrupt request line n. megszakításkérő vonal

interrupt routine n. megszakításkezelő rutin

interrupt stack n. megszakításverem

interrupt vector n. megszakításvektor

maskable interrupt n. maszkolható megszakítás, kizárható megszakítás

masked interrupt n. maszkolt megszakítás, figyelmen kívül hagyott megszakítás

network interrupt n. hálózati megszakítás

non-maskable interrupt | nonmaskable interrupt n. NMI NMI, nem maszkolható megszakítás, ki nem zárható megszakítás

processor interrupt n. processzor-megszakítás

programmable interrupt controller n. programozható megszakításvezérlő

software interrupt n. szoftvermegszakítás, szoftveres megszakítás

timer interrupt n. óramegszakítás