iteration (n)

Elejére  Előző  Következő

 

iteration n. iteráció, ismétlés, közelítés, finomítás

array iteration n. tömbiteráció

direction of iteration n. az iteráció iránya

expected iteration result n. az iteráció elvárt eredménye

final iteration n. utolsó iteráció

forward iteration n. előrehaladó iteráció

high-iteration loop n. elöl iteráló ciklus, elöl tesztelő ciklus

initial iteration n. kezdeti iteráció

inter-iteration data dependency n. iteráción belüli függőség

iteration mechanism n. iterációs mechanizmus

iteration order n. iterációs sorrend

iteration result n. iteráció eredménye

iteration statement n. iteráló utasítás

iteration variable n. iterációs változó, ciklusváltozó

list iteration n. listabeli iteráció

order of iteration n. iterációs sorrend

predictable iteration order n. megjósolható iterációsorrend

random iteration order n. véletlen iterációs sorrend

reverse iteration n. inverz iterátor

self-evident iteration n. magától értetődő iteráció