key [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

key1 n. kulcs(titkosításban)

access key n. hozzáférési kulcs

add key phrase. kulcs hozzáadása

ascending key n. növekvő kulcs

authentication key n. hitelesítő kulcs

candidate key n. kulcsjelölt

CD key n. termékkulcs

cluster key n. fürtkulcs

composite key n. összetett kulcs

compound key n. összetett kulcs

cryptographic key n. titkosító kulcs

current key n. aktuális kulcs

data encryption key n. adattitkosító kulcs

dictionary key n. szótári kulcs, szótár bejegyzés kulcsa

discrete key frame n. diszkrét kulcskeret

duplicate key n. kettőzött kulcs, ismétlődő kulcs

dynamic keys npl. dinamikus kulcs

encryption key n. rejtjelkulcs, titkosítási kulcs

Find Key phrase. Kulcs keresése

foreign key constraint n. idegenkulcs-korlátozás

index key n. indexkulcs

Internet Key Exchange n. IKE IKE, internetes kulcscsere, internetes kulcsközlés, internetes kulcsváltás

Internet Security Association and Key Management Protocol n. ISAKMP ISAKMP, internetes adatvédelmi megfeleltetési és kulcskezelési protokoll

inversion key n. inverziós kulcs

key argument length n. kulcsargumentum-hossz

key arrangement n. kulcselrendezés

key authentication exchange n. kulcshitelesítési kommunikáció

Key authentication request frame n. kulcshitelestés-kérelmező keret

Key authentication response frame n. kulcshitelesítési válaszkeret

key column n. kulcsoszlop

key comparison n. kulcsösszehasonlítás

key compromise n. kulcs kikerülése, kulcs titkosságának sérülése

key constraint n. kulcsmegszorítás

key container n. kulcstároló

key declaration n. kulcsdeklarálás

key definition n. kulcsdefiníció

key determination n. kulcsmeghatározás

key escrow n. kulcstitkosítás

key field | key-field n. kulcsmező

key file n. kulcsfájl

key format n. kulcsformátum

key frame1 n. kulcsképkocka

key-frame2 n. kulcskeret

key index number n. kulcssorszám, kulcsindexszám

key length n. kulcshossz

key management n. kulcskezelés

key match n. kulcsilleszkedés, kulcsillesztés

key pair n. kulcspár

key protection n. kulcs védelme, kulcsvédelem

key recovery n. kulcs-helyreállítás

key recovery plan n. kulcs-helyreállítási terv

key sort n. kulcsrendezés

key stream n. kulcsfolyam

key strength n. kulcs erőssége, kulcs hatékonysága, kulcserősség

key symbol n. kulcsszimbólum

key table n. kulcstábla

Key usage n. kulcshasználat, kulcsfelhasználás

key value n. kulcsérték

key-value pair1 n. kulcs-érték pár

key-value pair2 n. kulcs-érték pár

licensing key n. licenckulcs

major key n. fő kulcs

master key n. mesterkulcs

minor key n. másodrendű kulcs

non-existent key n. nemlétező kulcs

null key n. nullakulcs, üres kulcs

ordinary key n. közönséges kulcs

per-session key management n. munkamenetenkénti kulcskezelés, munkamenetszintű kulcskezelés

Power-on key n. bekapcsolóbillentyű

Preshared Key n. PSK előzetesen megosztott kulcs

preshared key authentication n. előzetesen megosztott kulcsra épülő hitelesítés

primary key n. elsődleges kulcs

private key n. privát kulcs

product key n. termékkulcs, termékszám

public cryptographic key n. nyilvános titkosítási kulcs

public/private key algorithm n. nyilvános kulcsú algoritmus

public/private key pair1 n. nyilvános/privát kulcspár, nyilvános-titkos kulcspár

public/private key pair2 | public-private key pair n. nyilvános/privát kulcspár, nyilvános-titkos kulcspár

redistribution of keys n. kulcsok újraosztása

registry key n. rendszerleíró kulcs, beállításjegyzék-kulcs

registry key value n. rendszerleíró kulcs értéke

root key n. gyökérkulcs, gyökérszintű kulcs

search key n. keresési kulcs

secondary key n. másodlagos kulcs

secret key n. titkos kulcs

session key n. munkamenetkulcs

sort key n. rendezési kulcs

sort key generation n. rendezőkulcs-generálás

temporal key n. ideiglenes kulcs

temporal key integrity protocol n. TKIP ideigleneskulcs-integritási protokoll

top-level key n. legfelső szintű kulcs

wireless network Key n. vezeték nélküli hálózati kulcs

WPA Preshared Key n. WPA előre megosztott kulcsa