Left (phrase)

Elejére  Előző  Következő

 

Left phrase. Balra zárt

left alignment n. balra igazítás

left arrow n. balra nyíl, balranyíl-billentyű

left associativity n. bal asszociativitás

left bracket n. nyitó szögletes zárójel

left edge n. bal szegély

left-hand edge n. bal oldali szegély

left-hand operand n. bal oldali operandus

left-hand panel n. bal oldali panel

left indent n. bal behúzás, bal oldali behúzás

left indented a. balra zárt

left index n. balindex

left margin n. bal margó

left operand n. bal oldali operandus

left pane n. bal panel, bal oldali ablaktábla, bal oldali panel

left shift n. balra léptetés

left subtree n. bal oldali részfa