level (n)

Elejére  Előző  Következő

 

level n. szint

abstraction level n. absztrakciós szint

algorithmic level n. algoritmikus szint

board level n. kártyaszint

circuit element level n. áramköri elemek szintje

computer system level n. számítógéprendszer-szint

custom level n. egyéni szint

electronic circuit level n. elektronikus áramköri szint

encryption level n. titkosítási szint

error level n. hibaszint, hibatípus

exposure level n. veszélyeztetettségi szint

file level n. állományszintű, fájlszintű

folder level a. mappaszintű

functional block level n. funkcionális egységek szintje, funkcionális elemek szintje, funkcionálisegység-szint

hierarchy level n. hierarchiaszint

intermediate level1 n. közbenső szint

intermediate-level2 a. közbenső szintű

interrupt level n. megszakítási szint

inventory level n. leltározási szint

isolation level n. izolációs szint, elkülönítési szint

level of abstraction n. absztrakciós szint, elvonatkoztatás mértéke

level of access n. hozzáférési szint

level of authentication n. hitelesítési szint

level of concurrency n. konkurenciaszint

level of consideration n. értelmezés szintje

level of control n. vezérlés szintje, vezérlés mértéke, ellenőrzés mértéke

level of expectation n. elvárás szintje

level of granularity n. részletezés szintje, szemcsézettség szintje, részletezettség szintje

level of integration n. integráltsági fok

level of interaction n. interakció szintje

level of isolation n. izoláció szintje, elszigetelés szintje

level of opacity n. átlátszóság mértéke

level of permission n. hozzáférési szint

level of permissions n. engedélyek szintje

level of precision n. pontosság mértéke

level of recursion n. rekurzió mélysége, rekurziós szint, rekurzió szintje

level of satisfaction n. elégedettség mértéke

level triggered | level-triggered n. szintvezérelt

line level n. vonaljelszint

Link level to style phrase. Stílushoz rendelés

Log Event When A User Exceeds Their Warning Level phrase. Figyelmeztetési szint túllépésének naplózása

logic design level n. logikai tervezési szint

logic level n. logikai szint

loop level n. ciklusszint

micromachine level n. mikrogépszint , mikroutasítás-szint

nesting level n. beágyazási mélység

node level n. csomópontszint

noise level n. zajszint

operating system level n. az operációs rendszer szintje

OS level n. az operációs rendszer szintje

outline level n. vázlatszint

ownership level n. tulajdonjog szintje, tulajdonlási szint

priority level n. prioritásszint

privilege level n. kitüntetettségi szint, privilégiumszint

procedure level n. eljárásszint

procedure level parallelism n. eljárásszintű párhuzamosság

process level n. folyamatszintű

process-level concurrent execution n. folyamatszintű konkurens végrehajtás

processor level n. processzorszint

programming level n. programozási szint

protection level n. védelmi szint

protocol level n. protokollszint

remote cluster level n. távoli klaszterszint

resource-level a. erőforrásszintű

safety level n. biztonsági szint

second-level domain n. második szintű tartomány

Second Level Domain Name n. másodlagos tartománynév

security level n. biztonsági szint

service-level a. szolgáltatásszintű

session level n. viszonyréteg szintjén, viszonyszintű

severity level n. súlyossági szint

site level a. telephelyszintű

system level1 n. rendszerszint

system-level2 a. rendszerszintű

thread level n. szálszint

token-level protocol n. tokenszintű protokoll

Transport Level Security n. TLS TLS, szállítási rétegbeli titkosítás

Up One Level phrase. Egy szinttel feljebb

version level n. verziószám

very-high level language n. nagyon magas szintű nyelv

warning level n. figyelmeztetési szint

zoom level n. nagyítás mértéke