library of classes [2] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

library of classes2 n. osztálykönyvtár

base activity library n. alaptevékenység-könyvtár

base class library n. alaposztálykönyvtár

base class library system n. alaposztálykönyvtár-rendszer

C# library n. C#-könyvtár

CGI library n. CGI-könyvtár

class library n. osztálykönyvtár

COM library n. COM-könyvtár

component library project n. komponenskönyvtár-projekt, komponenskönyvtár-típusú projekt

compression library n. tömörítő-rutinkönyvtár

data library n. adatkönyvtár

Dynamically Loaded Libraries npl. DL dinamikusan betöltött függvénytárak

dynamic link library1 | dynamic-link library n. DLL DLL, futásidőben kapcsolódó eljáráskönyvtár, dinamikusan kapcsolódó eljáráskönyvtár, dinamikusan kapcsolódó könyvtár, dinamikusan kapcsolt könyvtár

dynamic-link library2 | Dynamic Link Library n. DLL függvénytár, DLL, dinamikus csatolású függvénytár

form library n. űrlapkönyvtár

framework class library n. keretrendszer-osztálykönyvtár

framework class library feature n. keretrendszerbeli osztálykönyvtár szolgáltatássa

Java library n. Java könyvtár

language-specific code library n. nyelvfüggő kódkönyvtár

library enhancement n. könyvtárbővítés, programkönyvtár-bővítés

library feature n. könyvtári szolgáltatás, programkönyvtári szolgáltatás

library file n. könyvtárfájl

library function n. könyvtári függvény

library functionality n. könyvtári funkció, programkönyvtári funkció

library program n. könyvtári program

library routine n. könyvtárrutin

LINQ library n. LINQ-könyvtár

Media Library n. Médiatár

MSDN Library n. MSDN Library(nem MSDN könyvtár)

.NET framework class library n. .NET-keretrendszerbeli osztálykönyvtár, .NET-osztálykönyvtár

object library n. objektumkönyvtár

Personal Forms Library n. Személyes űrlapkönyvtár

pre-built library n. előre lefordított könyvtár, előre lefordított programkönyvtár

procedure library n. eljáráskönyvtár

program library n. programkönyvtár

reference library n. referenciakönyvtár

rich class library n. gazdag osztálykönyvtár

routine library n. rutinkönyvtár

runtime library1 n. futásidőben használt könyvtár

run-time library2 n. programkönyvtár, futásidejű könyvtár

shared library n. megosztott függvénytár

slide library n. diatár

software library n. szoftverkönyvtár

standard library n. szabványos könyvtár

static library n. statikus könyvtár

third-party library n. külső gyártótól származó könyvtár

type library n. típuskönyvtár

type library file n. típuskönyvtár-fájl

type library importer n. típuskönyvtár-importáló

Visual Basic class library n. Visual Basic osztálykönyvtár

WAIS library n. WAIS-könyvtár

widget library n. widgetkönyvtár