life cycle (n)

Elejére  Előző  Következő

 

life cycle n. életciklus

complete semantic substitution n. teljes szemantikai behelyettesítés

development life cycle n. fejlesztési életciklus

life-cycle application management n. életcikluson átívelő alkalmazáskezelés

life-cycle management processes n. életciklus-irányítási folyamatok

maintenance life cycle n. karbantartási életciklus

project life cycle n. projekt életciklusa, projektéletciklus

software development life cycle n. szoftverfejlesztés életciklusa

system life cycle n. rendszer életciklusa