list [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

list1 n. felsorolás, lista

Address List n. Címlista

browse list n. böngészőlista

bulleted list n. bajuszos lista, felsorolás

Certificate Revocation List n. CRL tanúsítvány-visszavonási lista, CRL

circular list n. körkörös lista

Clear List phrase. Lista törlése

Conflicting device list n. Ütköző eszközök listája

Contact list n. Partnerek lista

data list n. adatlista

directory list n. könyvtárlista

discussion list n. levelezési lista, vitafórum

disk list n. lemezlista

distribution list1 n. terjesztési lista, levelezési lista, címlista

Distribution list2 | Distribution List n. Címzési lista, Terjesztési lista

DNS Suffix Search List n. DNS-utótag keresési listája

Drive list n. Lemezmeghajtó

dynamic distribution list n. lekérdezéshez kötött terjesztési csoport

editing personal distribution list phrase. személyes címlista szerkesztése

empty list n. üres lista

Entry List n. Bejegyzéslista

error list n. hibalista

Exception List n. Kivétellista

Expand List phrase. Lista kibontása

Export List phrase. Lista exportálása

feature list n. sajátosságlista, tulajdonságlista

field list n. mezőlista

Folder List n. Mappalista

free list n. szabad lista, szabad bejegyzések listája, szabad helyek listája

generic list n. általános lista

Global Address List n. Globális címlista

hardware compatibility list n. HCL hardverkompatibilitási lista

history list n. előzménylista

history list view n. előzménylista-nézet

HTML bulleted list n. HTML-felsoroláslista

HTML definition list n. HTML-definíciólista

Icon list n. Ikonlista

import list1 n. importálandó lista

import list2 phrase. lista importálása

inheritance list n. öröklési lista

input list n. bemeneti lista

interface list n. interfészlista

inventory list n. leltárlista

inverted list n. invertált lista

inverted-list database n. invertált listás adatbázis

Kill List phrase. Eltüntetési lista

linear list n. lineáris lista

list box n. listamező, listaablak

list capacity n. lista kapacitása

list class n. listaosztály

list control n. listavezérlő elem, listás vezérlőelem

list interface n. listainterfész

list item n. listaelem

list item properties npl. listaelem tulajdonságai

list iteration n. listabeli iteráció

list manipulation n. listakezelés

list map n. listatérkép

list match n. listaillesztés

list method n. listametódus

list of available queues n. rendelkezésre álló várólisták listája

List of Tools By File Name phrase. Név szerinti eszközlista

list processing n. listafeldolgozás

list processing language n. LISP Lisp, listafeldolgozó nyelv

list properties n. lista tulajdonságai

list searcher n. listabeli kereső

list server n. listakiszolgáló, levelezőlista-kiszolgáló(vitafórumok használják)

list set n. listahalmaz

list split n. listafelosztás

list view n. lista nézet

lookup list n. keresési lista

mailing list | mail list n. levelezőlista, címlista

mailing list manager n. levelezőlista-kezelő

Master Category List n. Általános kategóriák

member list n. taglista

menu list n. menülista

multi-column list n. többoszlopos lista

Net Folder Member List n. Hálózati mappa taglistája

numbered list n. számozott felsorolás, számozott lista

ordered list n. rendezett lista

partial listing n. részleges lista, listarész

password list n. jelszólista

password list file n. jelszólista-állomány

Personal Distribution List n. Személyes címlista

process list n. folyamatlista

property list file n. tulajdonságlista-fájl

query list n. lekérdezéslista

quick list n. gyorslista

radio button list n. rádiógomblista

Remove from the List phrase. Eltávolítás a listáról

resizable list n. átméretezhető lista

Search list n. Keresési lista

Selection from a list phrase. Választás listáról

selection list b. választólista

semicolon-delimited list n. pontosvesszővel elválasztott lista, pontosvesszővel tagolt lista

sharing list n. közös lista

single-item list n. egyelemű lista

source list n. forráslista

static list n. statikus lista

tab-delimited list n. tabulátorral tagolt lista(széles sávú digitális vonal Amerikában)

tabular list n. táblázatos lista

task list n. feladatlista, futó programok listája

undoable list n. visszavonható lista

unordered list n. rendezetlen lista

unsorted list n. rendezetlen lista

Usenet User List n. Usenet felhasználói lista

value list n. értéklista

verbose list format n. szöveges listaformátum, részletes listaformátum

wordlist n. szólista