local (a)

Elejére  Előző  Következő

 

local a. helyi, lokális

bypass proxy server for local addresses phrase. proxy figyelmen kívül hagyása helyi címeknél

Deny log on locally1 phrase. Helyi bejelentkezés megtagadása

deny logon locally2 phrase. helyi bejelentkezés megtagadása

domain local group n. tartományi helyi csoport

Domain local scope n. Tartományi helyi hatáskör

local account database n. helyi biztonsági adatbázis

Local Address Table n. LAT LAT, helyi címek táblázata

local administrator n. helyi rendszergazda

local application n. helyi alkalmazás

local application cache n. helyi alkalmazáspuffer, helyi alkalmazástár, helyi alkalmazásgyorsító tár

local application log n. helyi alkalmazásnapló

local breakpoint n. lokális töréspont

local bus n. helyi sín

local bypass n. magánvonal

local client n. helyi ügyfél

local computer n. helyi számítógép, saját számítógép

local computer certificate n. helyi számítógép tanúsítványa

local computer certificate store n. helyi számítógép tanúsítványtára

Local Computer Policy n. Helyi számítógép-házirend

local continuous backup n. folyamatos helyi biztonsági mentés

local continuous replication n. folyamatos helyi replikáció

local copy n. helyi példány, helyi másolat

local corporate network n. helyi vállalati hálózat

local CRL n. helyi CRL, helyi tanúsítvány-visszavonási lista

local database n. helyi adatbázis

local database file n. helyi adatbázisfájl

local data space n. helyi adattér

local desktop application n. helyi asztali alkalmazás, helyi végfelhasználói alkalmazás

Local device n. Helyi eszköz

local device name n. helyi eszköznév

local disk n. helyi lemez

local echo n. helybeni karakter-visszaküldés

Local error n. Helyi hiba

local execution unit n. helyi végrehajtási egység

local file n. helyi fájl, helyi állomány

local file object n. helyifájl-objektum, helyi fájl

local file system n. helyi fájlrendszer, helyi állományrendszer

local file system access n. helyi fájlrendszer-hozzáférés

local folder n. helyi mappa

local formatting n. helyi formázás

local garbage-collected resource n. szemétgyűjtéssel visszanyert helyi erőforrás

local group n. helyi csoport, lokális csoport

local group policy n. helyi csoportházirend

local group policy object n. helyi csoportházirend-objektum

local hard drive n. helyi merevlemez

local host n. helyi gép, saját gép, aktuális gép, helyi állomás(TCP/IP)

local installation n. helyi telepítés

local installation directory n. helyi telepítési könyvtár, helyi telepítés célkönyvtára

local instance n. helyi példány

local intranet n. belső hálózat, helyi intranet, helyi belső hálózat(nem helyi hálózat)

Local Intranet zone n. helyi intranet zóna

local IP address n. helyi IP-cím

local log file n. helyi naplófájl

local loop n. előfizetői vonal

local loopback address n. helyi vizsgálóhurok-cím

local mac address n. helyi hardvercím, helyi MAC-cím

local machine n. helyi gép, saját gép

local memory n. helyi memória

local method n. helyi metódus

local network n. helyi hálózat, helyi hálózati szegmens, aktuális hálózati szegmens

local newsgroups npl. helyi hírcsoportok

Local number n. Helyi szám

local object n. lokális objektum

Local or Network Printer n. Helyi vagy hálózati nyomtató

Local or Network Printer page n. Helyi vagy hálózati nyomtató ablak

local path n. helyi elérési út

local PC n. helyi számítógép

Local Policies npl. Helyi házirend

local policy n. helyi házirend

Local Policy Setting n. Helyiházirend-beállítás, Helyi biztonsági házirend

local printer n. helyi nyomtató

local profile n. helyi profil

local project n. helyi projekt

local property n. helyi tulajdonság

local property value n. helyi tulajdonságérték

local proxy n. helyi kiszolgáló, helyi proxykiszolgáló

local reboot n. helyi újraindítás

local resource n. helyi erőforrás

Local Security Policy n. Helyi biztonsági házirend

local server n. helyi kiszolgáló

local setting n. helyi beállítás

local SQL server n. helyi SQL-kiszolgáló

local string n. helyi sztring

local symbol n. lokális szimbólum

local system n. helyi rendszer

Local System account n. Helyi rendszerfiók

local time zone n. helyi időzóna

local user n. helyi felhasználó

local user account n. helyi felhasználói fiók

Local Users npl. Helyi felhasználók

local variable n. lokális változó

local variable counterpart n. lokálisváltozó-megfelelő

local version n. helyi változat

local virtual directory n. helyi virtuális könyvtár

local Web site n. helyi webhely

local wireless network n. helyi vezeték nélküli hálózat

local workspace n. helyi munkaterület

Log on locally phrase. Helyi bejelentkezés

PCI local bus n. PCI helyi sín

restart local system phrase. helyi rendszer újraindítása

shutdown local system phrase. helyi rendszer leállítása

Use Local Computer Counters phrase. Helyi számlálók használata

VL local bus n. VL helyi sín