location (n)

Elejére  Előző  Következő

 

location n. hely, tárhely, rekesz, elérési út, tárolóhely

addressable location n. címezhető tárhely

base location n. alapcím

current cursor location n. aktuális kurzorpozíció

current location n. aktuális hely

current location counter n. programszámláló

cursor location n. kurzorpozíció

Dialup Location | Dial-Up Location n. Tárcsázás helye

fixed memory location n. rögzített memóriahely, rögzített memóriabeli hely

geographic location n. földrajzi hely

group policy location n. csoportházirend helye, csoportházirend tárolási helye

hosting location n. üzemeltetési hely

hotspot location n. kapcsolódási pont elhelyezése

initial location n. kezdeti hely

installation location n. telepítési hely

location and size n. elhelyezés és méret

location attribute n. hely attribútum

location base services n. helymeghatározási alapszolgáltatások

Location element n. Location elem

location of database n. adatbázis helye

location path n. elérési út

location security n. hely biztonsági beállításai

location security zone n. hely biztonsági zónája

location text n. hely megnevezése

location text box n. hely megnevezését tartalmazó mező

memory location n. memóriahely, memóriabeli hely, memóriarekesz, tárrekesz

named location n. névvel jelölt hely

namespace location n. névtérbeli helymeghatározás, névtérbeli elérési út

network location n. hálózati hely

Original Location n. Eredeti hely

permanent location n. állandó hely

physical location n. fizikai hely, helyszín

Physical Locations npl. Fizikai helyek

publishing location n. közzétételi hely

raft location n. lebegési hely

random location n. véletlen hely

relative location n. viszonyított hely

secure location n. biztonságos hely

Service Location Record | service location record n. SRV SRV-rekord, kiszolgálóhely, kiszolgálóhely-bejegyzés, szolgáltatáshely-bejegyzés

Service location resource record n. SRV Szolgáltatáshely erőforrás bejegyzés

small business location n. kisvállalati telephely

Specify Group And Location phrase. Csoport és hely megadása

storage location n. tárolási hely, tárcím

Target folder location n. Célmappa helye

temporary location n. ideiglenes hely

unique location n. egyedi hely

user account location n. felhasználói fiók helye

web location n. web helye

Web Services Location n. Webszolgáltatások helye