logic (n)

Elejére  Előző  Következő

 

logic n. logika, logikai, algoritmus, logikai elemeket tartalmazó berendezés

Boolean logic n. boole-i logika, Boole-logika

branch logic n. elágazáslogika

comparison logic n. összehasonlítási logika

constraint logic n. megszorításlogika

constructor logic n. konstruktorlogika

control logic n. vezérlőlogika, vezérlőelem-logika

current-mode logic n. áramvezérelt logika

custom authentication logic n. egyedi hitelesítési algoritmus, saját hitelesítési algoritmus

custom logic n. egyedi logika, saját logika, egyedi algoritmus

data access logic n. adat-hozzáférési logika, adatelérési logika

diode-transistor logic n. dióda-tranzisztor logika

direct coupled transistor logic n. közvetlen csatolású tranzisztorlogika

directory logic n. címtári logika

display logic n. megjelenítési logika

emitter-coupled logic n. emittercsatolású logika, emittercsatolt logika

execution logic n. végrehajtási logika

field-programmable logic array n. FPLA mezőprogramozású logikai tömb

fuzzy logic n. fuzzy logika

incorrect logic n. helytelen logika

integrated injection logic n. injektált áramköri logika

internal logic n. belső logika

inverse logic n. inverz logika

logic analyzer n. logikai elemző

logic array n. logikai tömb

logic board n. logikai kártya

logic bomb n. logikai bomba

logic chip n. logikai lapka

logic circuit n. logikai áramkör

logic design n. logikai terv

logic design level n. logikai tervezési szint

logic diagram n. logikai séma

logic error n. logikai hiba

logic gate n. logikai kapu

logic level n. logikai szint

logic operation n. logikai művelet

logic problem n. logikai probléma

logic programming n. logikai programozás

logic technology n. áramköri technológia

logic tree n. logikai fa

logic unit n. logikai egység

logic seeking printer n. intelligens nyomtató

logic symbol n. logikai szimbólum

logic system n. logikai rendszer

navigation logic n. navigálási logika

predicate logic n. kijelentéslogikai

predicate logic-based model n. kijelentéslogika-alapú számítási modell, kijelentéslogikán alapuló számítási modell, predikátumlogikára épülő számítási modell

presentation logic n. megjelenítési logika

program logic n. programlogika, programozott eljárás, program

programmable logic array n. programozható logikai tömb

programmable logic device n. programozható logikai eszköz

programming logic n. programlogika, programozott eljárás, programfuttatás

query logic n. lekérdezéslogika

reusable program logic n. újrahasználható program, újrafelhasználható program

reverse logic n. fordított logika

sequential logic element n. szekvenciális logikai elem

server-side program logic n. kiszolgálóoldali program

setup logic n. telepítőlogika, telepítési folyamat

shared logic n. megosztott logika

symbolic logic n. szimbolikus logika

symbolic logic system n. szimbolikus logikai rendszer

transistor-transistor logic | transistor transistor logic n. TTL TTL, tranzisztor-tranzisztor logika

unboxing logic n. kidobozolási logika

validation logic n. ellenőrzési logika

workflow logic n. munkafolyamat-logika