lookup [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

lookup1 n. keresés, fellapozás(szótáré)

array lookup n. tömbbeli keresés

associative lookup n. asszociatív keresés

cached lookup n. gyorsítótárazott keresés

character lookup n. karakterfellapozás

color look-up table n. színtábla

database lookup n. adatbázisbeli keresés

database lookup code n. adatbázis-fellapozó kód

data lookup n. adatfellapozás

direct array lookup n. közvetlen tömbbeli fellapozás

Enable LMHOSTS Lookup phrase. Keresés az LMHOSTS használatával jelölőnégyzet

fast lookup n. gyors fellapozás

forward lookup n. címkeresés

forward lookup zone n. címkeresési zóna

index lookup n. indexbeli keresés, indexbeli fellapozás

Koenig lookup n. argumentumfüggő (Koenig) névfeloldás

lookup code n. keresőkód

lookup column n. fellapozó oszlop

lookup list n. keresési lista

lookup table n. fellapozási táblázat

lookup time n. fellapozási idő

lookup time-out n. keresésiidő-túllépés

lookup value n. keresendő érték

quick lookup n. gyors fellapozás

record lookup n. rekordfellapozás

recursive lookup n. rekurzív címkeresés, lekérdezés

reverse DNS lookup n. DNS-névkeresés

reverse DNS lookups n. DNS-névkeresés

single-record lookup n. egyrekordos fellapozás

table lookup n. keresés táblázatban, táblabeli fellapozás, táblafellapozás

table-lookup routing n. táblázatos útvonalválasztás

WINS forward lookup n. WINS-címkeresés