loop (n)

Elejére  Előző  Következő

 

loop n. ciklus, hurok

Client loop n. Ügyféloldali hurok

control loop n. vezérlőkör

counting loop n. számlálóciklus

DO loop n. DO ciklus

endless loop n. végtelen ciklus

equivalent loop n. ekvivalens ciklus

high-iteration loop n. elöl tesztelő ciklus, elöl iteráló ciklus

idle loop n. üresjárati ciklus

infinite loop n. végtelen ciklus

inner loop n. belső ciklus

innermost loop n. legbelső ciklus

Livermore loop n. Livermore-ciklus

local loop n. előfizetői vonal

loop body n. ciklusmag

loop-carried dependency n. ciklus-végrehajtási függőség

loop check n. ciklusfeltétel-ellenőrzés

loop-closing conditional branch n. cikluszáró feltételes elágazás

loop configuration n. gyűrűs felépítés

loop control n. ciklusvezérlés

loop delay n. cikluskésleltetés

Loop detected phrase. A rendszer hurkot észlelt

loop index n. ciklusváltozó

loop invariant n. ciklusállandó

loop level n. ciklusszint

loop-level parallelism n. ciklusszintű párhuzamosság

loop nesting n. ciklus-egymásbaágyazás

loop situation n. ciklushelyzet

loop structure n. ciklusszerkezet

main loop n. főciklus

message loop n. üzenetkezelő ciklus

nested loops n. egymásba ágyazott ciklusok

never-ending loop n. végtelen ciklus

outer loop n. külső ciklus

outermost loop n. legkülső ciklus

recursive loop n. rekurzív ciklus

unintended loop n. nem szándékolt ciklus

while loop n. while ciklus