mailbox (n)

Elejére  Előző  Következő

 

mailbox n. postaláda, postafiók

current mailbox owner n. postaláda jelenlegi tulajdonosa

custom mailbox n. egyedi postaláda

delegate mailbox access n. postaláda-hozzáférés átruházása

disconnected mailbox n. leválasztott postaláda

external mailbox n. külső postaláda

help desk mailbox n. ügyfélszolgálati postaláda

internal mailbox n. belső postaláda

Internet Mailbox Access Protocol n. IMAP IMAP, internetes levél-hozzáférési protokoll

Mailbox-enabled a. Postaládával rendelkező

mailbox-enabled object n. postaládával rendelkező objektum

mailbox of subordinates n. beosztottak postaládája

mailbox storage limits n. postaláda-tárolási korlátok

mailbox store n. postaládatár

per-mailbox a. postaládánkénti

primary mailbox database n. elsődleges postaláda-adatbázis

private mailbox n. privát postaláda

special-purpose mailbox n. speciális rendeltetésű postaláda

unavailable mailbox n. nem elérhető postaláda, elérhetetlen postaláda

User mailbox n. Felhasználói postaláda