maintenance (n)

Elejére  Előző  Következő

 

maintenance n. karbantartás

basic state maintenance n. alapvető állapot-karbantartás

corrective maintenance n. javító karbantartás

database maintenance n. adatbázis-karbantartás

disk maintenance program n. lemezkarbantartó program

expected maintenance n. tervezett karbantartás, várható karbantartás

maintenance cost n. karbantartási költség, fenntartási költség

maintenance feature n. karbantartási szolgáltatás

maintenance issue n. karbantartási eset

maintenance life cycle n. karbantartási életciklus

maintenance mode n. karbantartási üzemmód

maintenance planning n. karbantartástervezés

maintenance program n. karbantartó program

maintenance release n. hibajavító kiadás

maintenance schedule n. karbantartás ütemezése

maintenance staff n. karbantartó személyzet

maintenance task n. karbantartási feladat

preventive maintenance n. megelőző karbantartás

program maintenance n. programkarbantartás

regular maintenance plan n. rendszeres karbantartási terv

scheduled maintenance n. ütemezett karbantartás

software maintenance n. szoftverkarbantartás

system maintenance n. rendszer-karbantartás