management (n)

Elejére  Előző  Következő

 

management n. irányítás, felügyelet, kezelés, gazdálkodás

Application Management n. Alkalmazásvezérlés

ASP.NET configuration management information n. ASP.NET konfigurációkezelési információja

audit account management phrase. fiókkezelés naplózása

authentication management n. hitelesítés kezelése

change management n. változáskezelés

Code of Practice for Information Security Management n. az információbiztonsági menedzsment gyakorlati kódexe

color management n. színkezelés

color management system n. színkezelő rendszer

component management n. komponenskezelés

Computer Management phrase. Számítógép-kezelés

configuration management n. konfigurációkezelés

database management n. adatbázis-kezelés

data management n. adatkezelés

device management n. eszközkezelés

directory management n. könyvtárkezelés

document management n. dokumentumkezelés

document management system n. DMS dokumentumkezelő rendszer

ease of management n. felügyelhetőség

Enable Quota Management phrase. Kvótakezelés engedélyezése

explicit standardized version management n. szabványos explicit verziókezelés

fault management software n. meghibásodás-kezelő program

file management n. állománykezelés

general management task n. általános felügyeleti feladat

graphical management n. grafikus adminisztrációs felület

graphical management interface n. grafikus felügyeleti felület

group management n. csoportfelügyelet

group management task n. csoportfelügyeleti feladat

information management n. információkezelés

information resource management n. információs erőforrás-gazdálkodás

Integrated File Management n. Integrált fájlkezelés

Internet Group Management Protocol n. IGMP IGMP, internetes csoportkezelő protokoll

Internet Security Association and Key Management Protocol n. ISAKMP ISAKMP, internetes adatvédelmi megfeleltetési és kulcskezelési protokoll

key management n. kulcskezelés

knowledge management n. tudéskezelés

knowledge management system n. KMS tudáskezelő rendszer

life-cycle management processes n. életciklus-irányítási folyamatok

mac management frame n. MAC-felügyeleti keret

Mail and Directory Management n. Levél- és címtárkezelés

management activity n. felügyeleti tevékenység

Management and Monitoring Tools npl. Kezelő- és figyelőeszközök

management chore n. felügyeleti munka

management console n. felügyeleti konzol

management data link n. felügyeleti adatkapcsolat

Management Information Block n. MIB MIB, felügyeleti információblokk(az SNMP-rendszerben)

management information system n. vezetői információs rendszer

management of permissions n. engedélyek kezelése

management software n. felügyeleti program

management system n. felügyeleti rendszer

management task n. felügyeleti feladat

management tool n. felügyeleti eszköz

Memory and Switch Management Unit n. memória- és kapcsolásvezérlő egység

Microsoft Management Console prop. MMC Microsoft felügyeleti konzol, MMC-program

Microsoft Systems Management Server prop. SMS Microsoft Systems Management Server, Microsoft rendszerfelügyeleti kiszolgáló

.NET role management n. .NET-szerepkezelés

network management infrastructure n. hálózatfelügyeleti infrastruktúra

network management system n. hálózatkezelő rendszer, hálózatfelügyelő rendszer

object lifetime management n. objektum élettartam-felügyelete

object management n. objektumkezelés

Object Management Architecture n. OMA OMA, objektumkezelési architektúra

operational management n. műveleti irányítás

per-session key management n. munkamenetenkénti kulcskezelés, munkamenetszintű kulcskezelés

photo management capabilities n. fényképkezelési képességek

power management n. energiagazdálkodás

power management system n. áramellátást kezelő rendszer

primary management tools npl. elsődleges vezérlőeszközök

Printer Management n. Nyomtatókezelés ablak

privacy management n. hozzáférhetőség-kezelés

process management n. folyamatkezelés

project management n. projektszervezés

project management system n. projektkezelő rendszer

queue management n. várakozásisor-kezelés

remote management n. távoli felügyelet

resource management n. erőforrás-kezelés, erőforrás-felügyelet, erőforrás-gazdálkodás, erőforrás-kezelés

risk management n. kockázatkezelés

role management n. szerepkezelés

Root/Suffix Management n. szótő- és toldalékkezelés(keresőrendszerekben)

scope of management n. kezelés hatóköre

security policy management n. adatvédelmi házirend felügyelete

senior management n. felsővezetés

session management n. munkamenet-kezelés

session state management n. kapcsolatállapot-kezelés, munkamenetállapot-kezelés

single action management n. egylépéses felügyelet, összefogott műveletkezelés

SNMP-based network management infrastructure n. SNMP-alapú hálózatfelügyeleti infrastruktúra

SNMP management system n. SNMP-felügyeleti rendszer

spatial data management n. térbeli adatkezelés

state management n. állapotkezelés

system management | systems management n. rendszerfelügyelet

system management tool n. rendszerfelügyeleti eszköz

Systems Management Server n. SMS SMS, rendszer-felügyeleti kiszolgáló

task management n. feladatvezérlés

terminology management n. terminológiakezelés

terminology management system n. terminológiakezelő program

test case management n. teszteset-kezelés

user management n. felhasználófelügyelet

WEP key management n. WEP-kulcskezelés

WEP key management protocol n. WEP-kulcskezelési protokoll

window management n. ablakkezelés

Windows Management Instrumentation prop. WMI WMI, windowsbeli felügyeleti műszerezés

workflow management n. munkafolyamat-kezelés

zone management n. zónakezelés

network management n. hálózatkezelés, hálózatfelügyelet

session state management entry n. munkamenetállapot-kezelési bejegyzés