master (a)

Elejére  Előző  Következő

 

master a. fő, elsődleges, tőpéldány

bus master n. sínvezérlő

Change Operations Master phrase. Műveleti főkiszolgáló váltása

Domain Naming Master prop. tartomány-nyilvántartó főkiszolgáló

Infrastructure Master n. infrastruktúra-központ, infrastrukturális főkiszolgáló

master appointment n. fő találkozó

master boot code n. fő betöltési kód, fő rendszerbetöltési kód

Master Category List n. Általános kategóriák

master configuration file n. fő konfigurációs fájl

master constructor n. fő konstuktor

master content n. fő tartalom

master copy n. eredeti példány, mesterpéldány

master ctor n. master constructor fő konsturktor

master customer database n. fő ügyféladatbázis

master data n. eredeti adatok, alapadatok

master database n. főadatbázis

master device n. elsődleges egység

master disk n. elsődleges lemez, mesterlemez

master document n. fődokumentum

master domain n. főtartomány

master file n. főfájl, eredeti fájl

master image n. mesterkép, elsődleges kép

master index n. főindex

master key n. mesterkulcs

master merge n. végleges összefésülés

master offline address book n. fő kapcsolat nélküli címjegyzék

master page n. főlap

master page class n. főlaposztály

master page file n. főlapfájl

master pipeline n. mesterfutószalag

master process n. főfolyamat

master property n. főtulajdonság

master record n. törzsrekord, főrekord

master replica n. főreplika

master reseller n. fő-viszonteladó

master script n. fő parancsfájl, fő parancsállomány, fő parancssorozat

master section n. főszakasz

master shape n. mesteralakzat, mintaalakzat(rajzolóprogramokban)

master tape n. törzsszalag, főszalag, mesterszalag

master template n. fősablon

master value n. alapérték, fő érték

master volume n. elsődleges hangerő

operations master n. műveleti főkiszolgáló, főkiszolgáló, műveleti központ

original master page n. eredeti főoldal

relative ID master n. RID-főkiszolgáló

RID Master n. RID-főkiszolgáló, RID-központ

Schema Master n. sémafőkiszolgáló, sémaközpont

Set Master phrase. Elsődleges

Transfer from master phrase. Letöltés főkiszolgálóról