member (n)

Elejére  Előző  Következő

 

member n. tag, tagfüggvény, adattag

base class member n. alaposztálytag

domain member n. tartománytag

fixed member list n. rögzített taglista

group member n. csoporttag

instance-level member n. példányszintű tag

instance member n. példány tagja

member access n. taghozzáférés

member-by-member a. tagonkénti

member computer n. tagszámítógép

member function n. tagfüggvény

member list n. taglista

member object n. tagobjektum

member server n. tagkiszolgáló, tartománytag-kiszolgáló

member site n. tagtelephely

member value n. tagérték

member variable n. tagváltozó

Net Folder Member List n. Hálózati mappa taglistája

pointer-to-member operator n. mutató-tag operátor

private member n. privát tag

public member n. nyilvános tag

struct member n. struct tagja, struktúra tagja

team member n. csapattag