memory (n)

Elejére  Előző  Következő

 

memory n. memória, tár

amount of free memory n. szabad memória mérete

associative memory n. asszociatív memória

available memory n. rendelkezésre álló memória

bipolar memory n. bipoláris memória

block of memory n. memóriablokk

bubble memory n. buborékmemória

cache memory n. gyorsítótár, gyorsmemória

cache/memory connection n. gyorsítótár-memória kapcsolat

cache-only memory access n. csak gyorsítótár-hozzáféréssel rendelkező

cluster commutation memory n. csoport-számítási memória

cluster graph memory n. csoport-gráfmemória

control memory n. vezérlőmemória

conventional memory n. hagyományos memória

deleted object memory n. törölt opbjektum memóriaterülete

direct memory access n. DMA DMA, közvetlen memória-hozzáférés

direct memory access controller n. DMA-vezérlő, közvetlen memória-hozzáférés vezérlő

disk memory n. lemezes memória

distributed memory computers n. elosztott memóriahasználatú számítógépek

distributed memory MIMD-architectures n. osztott memóriájú MIMD-architektúra

distributed shared memory n. osztott közös memóriájú architektúra

dynamic memory n. dinamikus memória

dynamic memory allocation1 n. dinamikus memóriafoglalás, dinamikus memóriakiosztás

dynamic memory allocation2 n. dinamikus memória-lefoglalás

expanded memory n. bővített memória

expanded memory block n. bővített-memória blokk

Expanded Memory Manager n. EMM bővítettmemória-kezelő, EMM

expanded memory specification n. EMS bővített memóriaspecifikáció, EMS(elavult)

extended memory n. kiterjesztett memória

extended memory manager n. EMM kiterjesztettmemória-kezelő

extended memory specification n. XMS kiterjesztett memória-specifikáció

external memory n. külső memória

ferrite core memory n. ferritgyűrűs memória

fixed memory location1 n. rögzített memóriahely, rögzített memóriabeli hely

fixed memory location2 n. rögzített memóriahely, rögzített memóriabeli hely

flash memory n. flash-memória

frame memory n. keretmemória

free memory1 n. szabad memória

free memory2 phrase. memória felszabadítása

free up memory n. memóriát szabadít fel

graphics memory n. grafikus memória, videomemória

heap memory n. heap memória

high DOS memory n. magas DOS-memória

high memory n. magas memóriatartomány

high memory area n. HMA HMA, magas memóriaterület, felső memóriatartomány(elavult)

high-memory environment n. sok memóriával rendelkező környezet

in-memory collection n. memóriabeli gyűjtemény, memóriában tárolt gyűjtemény

instruction/data memory n. utasítás/adat memória

insufficient memory n. kevés memória , nem elegendő memória

interleavable memory n. átlapolható memória

interleaved memory n. összefűzött memória

internal memory n. belső memória

invalid memory n. érvénytelen memóriaterület

kernel memory n. kernelmemória

linear memory n. lineáris memória

local memory n. helyi memória

lock pages in memory phrase. memórialapok zárolása a memóriában

long-term memory n. hosszútávú emlékezet

low memory n. alacsony memóriatartomány

main memory n. operatív memória, munkamemória, operatív tár

memory above protocol n. felsőbb memóriaprotokoll

memory access n. tárhozzáférés, memória-hozzáférés

memory access time n. memóriaelérési idő

memory address n. memóriacím

memory address space n. memória-címtartomány

memory allocation n. memórialefoglalás, memóriafoglalás, memóriakiosztás, tárkiosztás

Memory allocation failed n. A memóriafoglalás sikertelen

Memory and Switch Management Unit n. memória- és kapcsolásvezérlő egység

memory area n. memóriazóna, tárterület

memory bandwidth n. memória-sávszélesség

memory bank n. memóriafoglalat, memóriablokk, tárblokk

memory below protocol n. alsóbb memóriaprotokoll

memory block n. memóriablokk, tárblokk

memory board n. memóriakártya

memory card n. memóriakártya

memory cartridge n. memóriakazetta

memory cell n. memóriacella

memory chip n. memórialapka, memória(hardver)

memory consistency n. memóriakonzisztencia

memory constraint n. memóriamegszorítás, memórialista

memory consumption n. memóriafelhasználás

memory deallocation n. memória-felszabadítás

memory dump n. memóriakiíratás, tárkiíratás

memory error n. tárhiba, memóriahiba

memory expansion n. memóriabővítés, tárbővítés

memory fragmentation n. memória-felaprózódás

memory heap n. memóriahalom, heap, dinamikus memória

memory intensive1 a. memóriaigényes

memory-intensive2 a. memóriaigényes

memory leak n. memóriaszivárgás

memory location n. memóriahely, memóriabeli hely, memóriacím, tárrekesz

memory manager n. memóriakezelő, tárkezelő

memory map n. memóriatérkép

memory model n. memóriamodell

memory module n. memóriamodul

memory operand n. memóriaoperandus

memory organization n. memóriaszervezés

Memory Page File n. Memórialapfájl

memory pool n. memóriatartalék, tártartalék

memory protection n. memóriavédelem, tárvédelem

memory reference n. memóriacím

memory requirement n. memóriaszükséglet

memory resident a. tárrezidens, rezidens, memóriában maradó

memory resident program n. rezidens program, lefutás után memóriában maradó program

memory safety n. memóriabiztonság

memory scrubbing n. memóriasikálás

memory size n. memóriaméret

memory slot n. szelet

memory space n. memóriaterület

memory test n. memóriateszt

memory typewriter n. adattáras írógép

memory usage n. memóriahasználat, memóriafelhasználás

Memory Usage History n. Memóriahasználat visszamenőleg

memory word n. memóriaszó

non-atomic memory access n. nem atomi memóriaelérés

non-uniform memory access n. NUMA NUMA, nem egységes memóriaelérés

non-uniform memory architecture n. NUMA NUMA, nem egységes memóriaarchitektúra

nonvolatile memory | non-volatile memory n. nem felejtő memória, nem felejtő tár

NTFS non-paged pool memory n. az NTFS nem lapozható memóriaterülete

NTFS paged pool memory n. az NTFS lapozható memóriaterülete

Out of memory | out of memory phrase. Nincs elég memória, Elfogyott a memória

Out of system memory phrase. Kevés a rendszer memóriája

overall memory usage n. általános memóriahasználat

PC memory card n. PC-memóriakártya

physical memory n. fizikai memória

Printer memory n. Nyomtatómemória

Printer memory tracking n. Nyomtatómemória követése

processor-memory switch n. PMS processzor-memória kapcsoló

programmable memory interface n. programozható memória interfész

protected memory n. védett memória

random access memory n. véletlen hozzáférésű memória, RAM

raw memory n. nyers memória, strukturálatlan memória

read/write memory n. írható-olvasható memória

region of memory n. memóriaterület

reserved memory n. foglalt memória

Run in separate memory space phrase. Futtatás külön memóriaterületen

scratchpad memory n. gyorstár

secondary memory n. másodlagos tár

segmented memory architecture n. szegmentált memóriaarchitektúra

semiconductor memory n. félvezető-memória

server memory n. kiszolgálómemória, kiszolgálóoldali memória

shadow memory n. árnyékmemória

shared memory n. megosztott memória

shared memory computer n. közös memóriahasználatú számítógép

shared memory MIMD-architecture n. közös memóriájú MIMD-architektúra

shared memory subclass n. felosztott táras alosztály

single in-line memory module | single inline memory module n. SIMM SIMM, egyszeres soros memóriamodul, egy sorban elhelyezett kivezetésekkel rendelkező memóriamodul

solid-state memory n. félvezetőmemória

space in memory n. hely a memóriában

split-phase memory transaction n. részleges memória művelet

staging memory n. osztott memória

static memory n. statikus memória

sufficient memory n. elegendő memória

system memory n. rendszermemória, operatív memória

temporary memory n. ideiglenes tárolóterület, ideiglenes memóriaterület

translation memory n. TM fordítómemória

unauthorized memory access n. illetéktelen memória-hozzáférés

unused memory n. használaton kívüli memória

very large memory n. VLM nagyon nagy memória

video memory n. videomemória, képernyő-memória, képmemória

virtual memory manager n. VMM virtuálismemória-kezelő

virtual memory pagefile n. lapozófájl virtuális memóriához

virtual shared memory n. virtuálisan közös memória

volatile memory n. felejtő tár, közös tárterület

wasted memory space n. elpocsékolt memória, ki nem használt memória