message (n)

Elejére  Előző  Következő

 

message n. üzenet

authentication message n. hitelesítési üzenet

AutoReply message n. AutoReply üzenet, automatikus válaszüzenet

broadcast message n. szórt üzenet

Cancel Message phrase. Üzenet törlése

confirmation message n. megerősítési üzenet, megerősítéskérő üzenet

console message n. konzolüzenet

custom error message n. egyedi hibaüzenet, saját hibaüzenet

custom message n. egyedi üzenet

Deleted messages npl. Törölt üzenetek

delivery of other messages n. egyéb üzenetek kézbesítése

diagnostic message n. diagnosztikai üzenet

Digitally Signed Message n. Üzenet digitális aláírással

Digitally Sign Message phrase. Üzenet digitális aláírása

display message1 n. megjelenített üzenet

display message2 phrase. üzenet megjelenítése

draft message n. üzenetpiszkozat

echo message n. válaszüzenet

E-mail Message1 n. Elektronikus levél

e-mail message2 n. e-mail, e-mail üzenet

e-mail message header n. e-mail üzenet fejléce

Encrypted Message n. Titkosított üzenet

error message n. hibaüzenet

error message alert n. hibaüzenet ablak

exchange message vi. üzenetet vált(vkivel, vmivel)

exchange messages vi. üzenetet vált, vkivel, vmivel

extended message tracking n. kiterjesztett üzenetkövetés

external message queue n. külső üzenetsor

failure message n. sikertelenségi üzenet

Finished processing messages phrase. Az üzenetek feldolgozása befejeződött

Flag Message phrase. Üzenet megjelölése

flood of messages n. üzenetáradat

flow of messages n. üzenetek áramlása

friendly message n. érthető üzenet

history of all messages n. minden korábbi üzenet

IMAP Messages n. IMAP üzenetek

incoming access-request message n. bejövő hozzáférési kérés üzenet

incoming message n. bejövő üzenet

incoming RADIUS access-request message n. bejövő RADIUS-hozzáféréskérési üzenet

incoming RADIUS message n. bejövő RADIUS-üzenet

incoming RADIUS request message n. bejövő RADIUS-kérési üzenet

informational message n. információs üzenet

information message n. információs üzenet

instant message n. azonnali üzenet

Internet Control Message Protocol n. ICMP ICMP, internetes vezérlőüzenet-protokoll, hálózatközi vezérlőüzenet-protokoll

Internet Message Access Protocol account | IMAP account n. IMAP-fiók

Leave a copy of messages on the server phrase. Az üzenetek egy-egy másolata maradjon a kiszolgálón

Localizable error messages npl. Honosítható hibaüzenetek

log message n. naplóüzenet, naplóbejegyzés

maximum message size n. üzenet maximális mérete

MDP message-driven processor n. üzenetvezérlésű processzor

message acceptance restrictions n. üzenet-elfogadási korlátozás

message block n. üzenetblokk

message body n. üzenettörzs

message box n. üzenetablak, üzenetdoboz

Message class n. Üzenetosztály

message delivery failure n. üzenet sikertelen kézbesítése

message digest n. üzenetkivonat

message driven processor n. üzenetvezérlésű processzor, MDP

message exchange n. üzenetváltás

message field n. üzenetmező

message flow n. üzenetáramlás

message flow problem n. üzenetáramlási probléma

Message font n. Üzenet betűtípusa

message format1 n. üzenetformátum

Message format2 n. Üzenet formátuma

message formatter n. üzenetformázó

Message handling n. Üzenetkezelés

message header n. üzenetfej, üzenetfejléc, üzenetfejrész

Message ID n. Üzenetazonosító

message integrity n. üzenetintegritás

Message Integrity Check n. MIC üzenet épségének ellenőrzése

message integrity code n. MIC üzenetépség-kód

message line n. üzenetsor

message loop n. üzenetkezelő ciklus, üzenethurok

message of the day n. MOTD napi jó tanács

Message Options n. Üzenetbeállítások

message processor n. üzenet kezelő processzor

Message property n. Message tulajdonság

message queue n. üzenetsor, üzenetek várakozási sora

message reassembly n. üzenet-újraszerkesztés, üzenet-visszaállítás

Message Recall n. Üzenet visszahívása

Message Recall Failure n. Sikertelen üzenet-visszahívás

Message Recall Report n. Üzenet-visszahívási jelentés

Message Recall Success n. Sikeres üzenet-visszahívás

Message Recipients npl. Üzenet címzettjei

message reflection n. üzenetreflexió

message routing n. üzenetirányítás

message rule n. üzenetszabály

Message Security Protocol n. üzenetbiztonsági protokoll

Message settings n. Üzenetbeállítások

Message size limit n. Üzenet méretkorlátja

message size restriction n. üzenet méretének korlátozása

message source n. üzenetforrás

Message Status n. Üzenet állapota

message store n. üzenettár, üzenettároló

message string n. üzenetsztring, üzenetszöveg

message subject n. üzenet tárgya

Message subject line n. Üzenet tárgya

message switched a. üzenetkapcsolt

message switched network n. üzenetkapcsolt hálózat

message switching n. üzenetkapcsolás

Message text for users attempting to log on phrase. Bejelentkezési üzenet a felhasználóknak

Message Timeline n. Üzenet-idősor

Message title for users attempting to log on phrase. Bejelentkezési üzenet címe

message tracking log file n. üzenetkövetési naplófájl

message transfer agent1 n. MTA üzenettovábbító ügynök

Message Transfer Agent2 n. MTA Üzenetátadó ügynök, Üzenetátviteli ügynök, MTA

message window n. üzenetablak

Moderate Message phrase. Üzenet moderálása

multicast message n. csoportcímzésű üzenet, több címzettnek szóló üzenet

network message n. hálózati üzenet

News Message n. Hírüzenet

notification message n. értesítő üzenet

outgoing message n. kimenő üzenet

output message n. kimeneti üzenet

Pending Messages npl. Függő üzenetek

poison message n. káros üzenet

pop-up message n. előugró üzenet

post message n. üzenetet küld

post new message n. új üzenetet küld fel, új üzenetet tesz közzé

problem message n. problémát okozó üzenet

Queued message n. Küldendő üzenet

RADIUS access-challenge message n. RADIUS-hozzáféréskihívási üzenet

RADIUS access-request message n. RADIUS-hozzáféréskérési üzenet

RADIUS message n. RADIUS-üzenet

RADIUS request message n. RADIUS-kérésüzenet

RADIUS response message n. RADIUS-válaszüzenet

replacing message phrase. üzenet lecserélése

response message n. válaszüzenet

routing message n. útválasztási üzenet

RTS message n. RTS-üzenet

security confirmation message n. biztonsági megerősítő üzenet

security warning message n. adatvédelmi figyelmeztető üzenet, biztonsági figyelmeztető üzenet

Send Console Message phrase. Konzolüzenet küldése

Send Message phrase. Üzenet küldése

Server Message Block n. SMB SMB, kiszolgáló-üzenetblokk

single-instance message storage n. egypéldányos üzenettár

SMTP message format n. SMTP-üzenetformátum

SOAP message n. SOAP-üzenet

specific message n. adott üzenet

status bar message n. állapotsorbeli üzenet

status message n. állapotüzenet

success message n. sikerüzenet

Synchronization Message n. Szinkronizációs üzenet

systemwide messages n. rendszerszintű üzenetek

trace message n. nyomkövetési üzenet

undeliverable messages n. kézbesíthetetlen üzenet

Unread messages npl. Olvasatlan üzenetek

user interface message n. felhasználói felülettől származó üzenet

voice message n. hangüzenet

warning message n. figyelmeztető üzenet

warning message Interval n. figyelmeztető üzenetek közötti időköz